Płyty gipsowo-kartonowe, najczęściej wykorzystywane do wykonywania ścian działowych na lekkim szkielecie stalowym i podwieszanych sufitów, stanowią dość skuteczny element ochrony ogniowej. Warto jednak zastanowić się nad wykorzystaniem ogniochronnych płyt gk, które wykazują się podwyższonym stopniem ochrony pożarowej, a dodatkowo większą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowanie płyt ogniochronnych w systemie suchej zabudowy jest szczególnie ważne w przypadku budynków objętych rygorystycznymi przepisami przeciwpożarowymi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego warto wziąć pod uwagę ich wykorzystanie również na etapie wykańczania domu jednorodzinnego.

Ochrona pożarowa a płyty ogniochronne

Inwestorzy nowo budowanych domów coraz częściej stawiają na pasywną ochronę pożarową. Przejawia się to w stosowaniu ogniochronnych obudów dla nośnych elementów budynku, takich jak ściany, stropy, słupy i podciągi, a także obudów ciągów instalacyjnych, tras kablowych i przewodów wentylacyjnych. W tym celu stosuje się nowe generacje materiałów niepalnych, ale również znane od lat i bardzo skuteczne surowce.

Dobrym przykładem ochrony ogniowej jest gips, który ze względu na około 20-procentowy udział wody krystalicznej w składzie wykazuje się dobrymi własnościami ogniochronnymi – w czasie pożaru pochłania duże ilości ciepła potrzebnego do odparowania wody. Wykorzystując właściwości ogniochronne gipsu, produkuje się z niego materiały płytowe, które mogą być stosowane w pasywnej ochronie pożarowej. Za sprawą obecności gipsu i dzięki dodatkowemu wzmocnieniu włóknem szklanym płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe ogniochronne charakteryzują się wysoką wytrzymałością podczas działania ognia. Ogniochronne płyty gk i ogniochronne płyty gipsowe mają uniwersalne zastosowanie jako elementy systemów suchej zabudowy. Są szczególnie wymagane w miejscach, gdzie niezbędna jest ochrona przeciwpożarowa, czyli np. w budynkach użyteczności publicznej. Nie oznacza to jednak, że zastosowanie płyt ogniochronnych w domach jednorodzinnych, których nie obejmują tak restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe, będzie bezzasadne.

Płyty ogniochronne ‒ zastosowanie

Ogniochronne płyty gk oznaczone są symbolami DF lub F (typy zbrojone włóknem szklanym), a także DFH2 lub FH2 (typy impregnowane i wykazujące podwyższoną odporność na działanie ognia). Stosuje się je powszechnie do wykonywania przegród i osłon ogniowych. Dzięki ich zastosowaniu ściany działowe, sufity, okładziny ścienne, szyby windowe oraz drewniane lub stalowe elementy nośne budynku uzyskują określoną odporność ogniową. W przypadku ścian działowych powstałych w suchej zabudowie, które mają być pionowymi przegrodami ogniowymi, istotne jest nie tylko zastosowanie płyt gk ogniochronnych EI30 lub więcej (elementy nienośne o tej klasie odporności ogniowej w razie pożaru zachowują szczelność i izolacyjność ogniową przez co najmniej 30 minut), ale również wypełnienie skalną wełną mineralną przestrzeni między płytami.

Sufity wykonane z suchej zabudowy o podwyższonej odporności ogniowej stanowią bardzo dobrą osłonę ogniową stropu, pod którym są zamocowane. W razie pożaru skutecznie chronią pomieszczenie oraz elementy instalacji umieszczonych między stropem a sufitem. Powinny wykazywać się klasą odporności ogniowej minimum REI30, która oznacza, że w razie pożaru stropy w czasie 30 minut zachowują swoją szczelność i izolacyjność ogniową, a także nośność.

Dlaczego warto stosować płytę ogniochronną?

Płyty gipsowo-kartonowe to popularny materiał stosowany w pracach wykończeniowych. Ze względu na większe bezpieczeństwo pożarowe warto stosować płyty charakteryzujące się podwyższoną odpornością ogniową. Są one bardzo odporne na wahania temperatury i wilgotności powietrza, a poza tym mają szereg innych zalet, które przemawiają za ich wszechstronnym wykorzystaniem na etapie wykańczania wnętrz. Dzięki wzmocnieniu włóknami szklanymi produkty tego typu odznaczają się dużą wytrzymałością i zapewniają stałe przenoszenie obciążeń mechanicznych. Wysoka wytrzymałość dotyczy również krawędzi i boków płyty, które w przypadku standardowych płyt kartonowo-gipsowych często ulegają uszkodzeniu w czasie transportowania i montażu. W porównaniu do zwykłych płyt wersje ogniochronne zapewniają lepszą izolację akustyczną, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zmniejszone ryzyko powstawania zarysowań i pęknięć. Tak jak większość elementów systemu suchej zabudowy, ogniochronne płyty gk są łatwe w obróbce i montażu, a przy tym wykonane z surowców bezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: