Pielęgnacja betonu w konstrukcji ma kluczowe znaczenie dla procesów wiązania cementu – zawsze, nie tylko latem podczas upałów, ale zawsze trzeba chronić młody beton przed utratą wody. Jeśli te działania zostaną zaniedbane, istnieje ryzyko, że beton nie uzyska oczekiwanych parametrów.

Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja betonu jest niezmiernie ważna, przede wszystkim dlatego, że proces uzyskiwania przez beton wymaganych właściwości nie kończy się w momencie wymieszania składników a nawet nie w momencie wbudowania mieszanki w szalunki. Proces dojrzewania betonu trwa de facto przez wiele dni i to od właściwej pielęgnacji zależy, jak będzie przebiegał. 

Spis treści:

  1. Konsekwencje braku pielegnacji
  2. Dlaczego pielęgnacja betonu latem jest ważna?
  3. Dlaczego pielęgnacja betonu zimą jest ważna?
  4. Jak pielęgnować beton latem?
  5. Jak pielęgnować beton zimą?
  6. Zamawianie betonu

Konsekwencje braku pielęgnacji betonu

Wyobraź sobie, że zadbano o każdy etap wykonania mieszanki: od zakupu sprawdzonych składników po przypilnowanie odpowiedniego zawibrowania mieszanki i to wszystko na nic, bo zapomniano o często pomijanym etapie- pielęgnacji.

Pielęgnacja to szereg czynności, które wspomagają proces twardnienia cementu w betonie, aby uzyskać zamierzone efekty (m.in. odporność na agresję chemiczną).  Przy jej braku, skurcz, który jest nie do uniknięcia przy wiązaniu betonu, powoduje mikrospękania, a w skrajnych przypadkach prowadzi do zarysowań, czy niechcianych szczelin dylatacyjnych.

Metoda pielęgnacji powinna być tak dobrana, by chronić beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody z powierzchni lub utrzymać ją stale wilgotną.

Dlaczego pielęgnacja betonu latem jest ważna?

"Pielęgnacja betonu w konstrukcji ma kluczowe znaczenie dla procesów wiązania cementu – zawsze, nie tylko latem podczas upałów, ale zawsze trzeba chronić młody beton przed utratą wody. Jeśli te działania zostaną zaniedbane, istnieje ryzyko, że beton nie uzyska oczekiwanych parametrów.

Oczywiście podczas upałów pielęgnacja wilgotnościowa jest szczególnie ważna.

Nadmierny ubytek wody może doprowadzić m.in. do nadmiernego skurczu plastycznego i powstania rys na powierzchni betonu, do nieuzyskania odpowiedniej wytrzymałości czy do nadmiernej porowatości i nasiąkliwości betonu" - tłumaczy ekspert CEMEX Michał Kałużyński

Dlaczego pielęgnacja betonu zimą jest ważna?

Natomiast w okresach obniżonych temperatur należy dodatkowo zabezpieczać beton przed wychłodzeniem, aby proces dojrzewania nie spowalniał nadmiernie i aby nie narażać młodego betonu na ujemne temperatury, co mogłoby mieć wręcz katastrofalne skutki.

Spowolnienie wiązania przekłada się wprost na cały proces budowy: dłuższe okresy oczekiwania na rozszalowanie, opóźnienia w betonowaniu kolejnych elementów.

"Pamiętajmy również, że nie ma cudownych środków, które obniżają temperaturę zamarzania wody – jedyne co możemy zrobić podczas mrozów, to przyspieszyć wiązanie cementu i twardnienie betonu poprzez zastosowanie tzw. domieszek zimowych oraz ochraniać mieszankę betonową przed utratą temperatury uzyskanej na węźle betoniarskim w wyniku podgrzewania jej składników oraz uzyskiwanej w wyniku tzw. samonagrzewu, czyli w wyniku wydzielania ciepła podczas wiązania cementu" - Michał Kałużyński CEMEX

Jak pielęgnować beton latem?

Lato to okres, kiedy mieszanka narażona jest na przesuszenie.  Aby zapobiec zgubnym skutkom towarzyszącym utracie wody z betonu, należy postawić na właściwą i trwającą odpowiednio długą pielęgnację.

Pielęgnacja na mokro, polega na utrzymaniu powierzchni w stanie wilgotnym. Zalecane jest zraszanie, a nie polewanie mocnym strumieniem wody (uszkodzenie powierzchni). Trzeba też zwracać uwagę na temperaturę wody, zbyt zimna, może doprowadzić do powstania szoku termicznego i uszkodzenia betonu.

Pielęgnacja na mokro powinna być połączona z przykrywaniem powierzchni betonu materiałami chłonnymi, co przedłuży okres odparowania wody i nie będzie wymagało tak częstego polewania wodą.  

Kolejnym sposobem pielęgnacji jest zastosowanie materiałów, które uniemożliwiają odparowanie wody np. folia polietylenowa lub rozpylenie powłok na bazie żywicy lub parafiny (utrudni to jednak nanoszenie powłok malarskich na późniejszym etapie).

Niezależnie, która metoda zostanie wybrana, dobrze by czas jej trwania wyniósł min. 3 dni. W przypadku ciężkich warunków atmosferycznym, nie wahaj się jej przedłużyć. Pamiętaj pielęgnacja świeżej mieszanki, nigdy nie trwa za długo. 

Jak pielęgnować beton zimą?

Pod pojęciem zimy w budownictwie rozumiemy, okres, w którym średnia temperatura dobowa jest niższa niż +5°C, a temperatura minimalna może spaść poniżej 0°C. W takich temperaturach, najważniejsze jest stworzenie takich warunków dojrzewania mieszanki, by w jak najkrótszym czasie, uzyskać możliwie najwyższą wytrzymałość betonu. Innymi słowy, pielęgnacja musi być szybsza niż zamarzniecie betonu.

Pielęgnacja zimą polega na osłonięciu powierzchni świeżej mieszanki  plandekami lub folią, przykrytą dodatkowo matami słomianymi lub płytami styropianowymi o grubości 5 cm. Można też stosować elektryczne maty grzewcze.

Dobry efekt cieplny dają też warstwowe przykrycia: folia termochłonna (bąbelkowa) + sucha geowłóknina + folia z wierzchu.

Przy warstwowym ułożeniu, można też sterować temperaturą w dojrzewającej mieszance (zmniejszać temperaturę przez zdjęcie jednej z warstw).

Zamawianie betonu

Przed zamówieniem betonu warto zapoznać się z zasadami zamówień i odbioru, pisaliśmy o tym w artykule

"Jak odebrać beton towarowy? Zobacz 5 rzeczy, o których musisz pamiętać".

Przed zamówiem dobrze jest skorzystać z dostępnych kilkulatorów, by dobrze oszacować potrebną ilość mieszanki.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: