Montażem okien dachowych zajmują się zazwyczaj dekarze, którzy na tym samym etapie wykonują pokrycie dachowe. Okna połaciowe można jednak zainstalować również w już gotowym dachu. Co warto wiedzieć przed montażem okien dachowych?

Montaż okien dachowych polega na prawidłowym osadzeniu ościeżnicy w otworze okiennym, ułożeniu wokół okna izolacji, kołnierza paroprzepuszczalnego oraz zamontowaniu skrzydła okiennego.

Ile kosztuje montaż okna dachowego i kiedy się go wykonuje?

Okna dachowe montuje się zazwyczaj na etapie krycia połaci dachowej, jednak istnieje również możliwość montażu okna dachowego w gotowym dachu. Kiedy okna montowane są razem z pokryciem dachowym, prace są ułatwione, mniejsze jest również ryzyko wystąpienia nieszczelności czy uszkodzenia pokrycia. W przypadku już istniejącego pokrycia, przystępując do montażu okna dachowego, należy to pokrycie zdemontować.

Montaż należy zlecić dekarzom lub firmie certyfikowanej przez producenta okien. Cena montażu okna dachowego jest uzależniona od rodzaju i standardu wybranych okien oraz wyposażenia dodatkowego. Na ostateczny koszt instalacji okna połaciowego wpływa również poziom skomplikowania obróbek wokół otworów okiennych. Ceny montażu mogą wahać się w granicach 400-600 zł za jedno okno dachowe.

Montaż okna dachowego a rozstaw krokwi

Rozmiaru okna dachowego nie trzeba dopasowywać do rozstawu krokwi, choć producenci okien oferują produkty dopasowane do standardowych odległości między krokwiami. Najprościej montuje się okna, których szerokość jest o około 6 cm mniejsza niż rozstaw krokwi (po 3 cm z każdej strony okna). Jeżeli szerokość jest inna, to tego typu zmiany powinno się skonsultować z projektantem lub konstruktorem. Istnieje jednak możliwość instalacji okna dachowego na łatach lub wymianach. Gdy szerokość okna dachowego jest znacznie mniejsza od rozstawu krokwi, okno instaluje się na łatach przykręcanych do konstrukcji dachu. Jeśli okno połaciowe jest szersze niż rozstaw krokwi, należy je zamontować na wymianach, czyli poziomych belkach, które umieszcza się w odległości 30-50 cm od dolnej i górnej krawędzi okna. W przypadku takiego sposobu montażu wymagane jest wycięcie fragmentu krokwi.

Montaż okna dachowego krok po kroku

Przed montażem okna dachowego warto wiedzieć, że prawidłowo zainstalowane okna połaciowe powinny być na tej samej wysokości jak tradycyjne. Należy zadbać, by dolna krawędź okna dachowego znajdowała się około 100 cm nad podłogą, a górna 200 cm. Ponadto istotna jest również głębokość osadzenia okna. Odpowiednią izolację cieplną i wyeliminowanie mostków cieplnych zapewni umieszczenie okna w taki sposób, by nie wystawało ponad powierzchnię połaci dachowej. Montaż typowego okna dachowego trwa zazwyczaj kilka godzin, a czas zależy od rodzaju dachu i wielkości okna. Jednak czas ten może się wydłużyć, jeśli konieczne jest naruszenie konstrukcji okna.

Pierwszym krokiem w montażu okna dachowego jest przygotowanie otworu okiennego, które polega na rozcięciu folii dachowej, demontażu pokrycia dachowego w przypadku istniejącego dachu, ewentualnym wycięciu fragmentu krokwi, zainstalowaniu wymian lub przykręceniu łat. Następnie należy osadzić ościeżnicę okna dachowego. Na początek należy przykręcić w odpowiednich miejscach ościeżnicy kątowniki montażowe. Przy długich oknach stosuje się dodatkowe kątowniki montowane w połowie długości ramy. Później umieszcza się ościeżnicę w otworze okiennym, opierając kątowniki na łatach montażowych, a następnie przykręcając je do łat lub krokwi. Najlepiej nie przykręcać wszystkich kątowników naraz, by umożliwić wypoziomowanie ościeżnicy. Aby sprawdzić, czy szczeliny pionowe i poziome między ościeżnicą a skrzydłem są wszędzie jednakowe i równoległe na całej długości, należy zamontować skrzydło w ościeżnicy. Jeśli szczeliny są prawidłowe, przykręca się ościeżnicę, a następnie demontuje się skrzydło okna. Kolejnym krokiem jest izolacja termiczna i przeciwwilgociowa okna. Zazwyczaj w tym celu używa się materiałów oferowanych przez producenta okien, dzięki czemu są one idealnie dopasowane do rozmiarów danego okna, a cały montaż przebiega szybciej. Następnie instaluje się rynienkę odwadniającą nad oknem, która dodatkowo zabezpieczy je przed wilgocią. Na tym etapie należy zamontować kołnierz uszczelniający (paroprzepuszczalny), który powinien być odpowiednio dobrany do rodzaju pokrycia dachowego i rozmiaru okna. W instrukcji montażu powinny być podane wymagane odległości między pokryciem dachowym a oknem. Dokładne zachowanie tych odległości jest bardzo istotne, aby kołnierz uszczelniający wydajnie i prawidłowo odprowadzał wodę z obszaru okna. Kończące montaż prace wykończeniowe zakładają przykręcenie kaptura okna i górnego fragmentu kołnierza, ułożenie pokrycia dachowego wokół okna oraz włożenie skrzydła okiennego.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: