Można postawić garaż bez pozwolenia na budowę, jednak trzeba spełnić odpowiednie warunki...

Można postawić garaż bez pozwolenia na budowę, jednak trzeba spełnić odpowiednie warunki. Prawo budowlane nie zezwala na budowę każdego garażu bez pozwolenia.

Ustawodawca stoi na stanowisku, że inwestorzy mogą bez pozwolenia wznosić garaże jedynie o małym metrażu – nie większym niż 35 m2.

Czym jest garaż? Kto może go budować bez pozwolenia?

Na wstępie warto jednak wyjaśnić, czym jest garaż w rozumieniu prawnym. Przepisy prawa nie zawierają dalej wprost definicji garażu, jednak najczęściej przyjmuje się, że jest to pomieszczenie przeznaczone dla pojazdów, zamknięte ścianami i mające dach.

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić przy budowie lub remoncie domu >>> 

 

 

Garaż bez pozwolenia jest aktualnym tematem budowlanym. Budowa garażu bez pozwolenia jest możliwa dzięki ostatniej zmianie przepisów Prawa budowlanego. Pozwolenie na budowę garażu nie jest wymagane, jednak tylko na pewnych zasadach. Uprawniony do tego jest inwestor, który wznosi garaż o małym metrażu.

Ile metrów kwadratowych powierzchni powinien mieć garaż budowany bez pozwolenia?

Zgodnie z obowiązującym prawem garaż do 35 m2 można budować bez pozwolenia, wystarczy tylko zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy, wysyłając odpowiedni wniosek ze zgłoszeniem do właściwego miejscowo powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Garaż budowany bez pozwolenia ma być budynkiem wolnostojącym. Zbudowanie garażu większego niż 35 m2 bądź wyposażonego w drugą kondygnację wymaga od inwestora uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli liczba podobnych obiektów jak garaże, wiaty, przydomowe ganki i oranżerie przekroczy 2 na każde 500 m² powierzchni działki również pozwolenie na budowę będzie niezbędne.

Jakie warunki techniczne musi spełniać garaż jako budynek?

Garaż bez pozwolenia na budowę w ujęciu prawnym ma status budynku. W rozporządzeniu ministra budownictwa z 2002 roku określone zostały warunki techniczne, jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym aktem prawnym garaż powinien znajdować się:

● 3 metry od granicy działki, kiedy jest zwrócony do niej ścianą bez okien lub drzwi,

● 4 metry od granicy działki, jeśli od jej strony znajduje się ściana z drzwiami lub oknem.

Od tych zasad jest jednak kilka wyjątków. Można postawić garaż w granicy działki lub co najmniej 1,5 m od niej:

  • jeśli pozwala na to plan miejscowy zagospodarowania,
  • gdy działka ma nie więcej niż 16 m szerokości,
  • jeśli długość garażu nie przekracza 6,5 m (wymiar wzdłuż granicy), a wysokość garażu jest nie większa niż 3 m.

Na możliwość budowania garażu bez pozwolenia nie wpływa materiał, z jakiego ma powstać. Przepisy o budowie bez pozwolenia mają zastosowanie także do garaży z płyt betonowych, drewnianych czy blaszanych. Ostatecznie o tym, czy można budować garaż bez pozwolenia, decyduje jedynie jego metraż.

Budowa wiaty garażowej – co warto wiedzieć?

Alternatywą dla budujących obok garażu może być wiata garażowa bez pozwolenia. Pojęcie wiaty, nie ma zapisanej definicji w przepisach prawa budowlanego. Najczęściej rozumiana jest jako zadaszona przestrzeń, przeznaczona do postoju pojazdów. Taki garaż w formie wiaty bez pozwolenia można wznieść o powierzchni zabudowy do 50 m2 na działce budowlanej lub zajmowanej przez budynek mieszkalny.

Budując garaż z wiatą bez pozwolenia albo samą wiatę garażową, należy zawiadomić inspektora budowlanego w miejscowym starostwie – identycznie jak przy budowie garażu bez pozwolenia. Zgodnie z prawem budowlanym w zgłoszeniu należy określić następujące informacje:

● rodzaj, zakres, sposób wykonania robót,

● termin rozpoczęcia prac,

● oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,

● szkice i rysunki poglądowe.

 

Jeśli w ciągu 30 dni właściwy miejscowo urząd nie wniesie sprzeciwu na takie pismo, można uznać to za zezwolenie i rozpocząć pracę. Jednak w przypadku błędów formalnych należy je poprawić i cierpliwie czekać na ponowne wydanie decyzji przez urzędników.

O czym należy pamiętać, przystępując do budowy garażu lub wiaty?

Decydując się na budowę garażu lub wiaty bez pozwolenia, oprócz względów formalnych warto zwrócić uwagę na aspekty praktyczne. Na przykład garaż blaszany poleca się inwestorom, którzy chcą skrócić znacznie czas stawiania garażu, a jednocześnie nie mają zamiaru go w przyszłości przenosić. Można skorzystać z usług przedsiębiorstw, które mają gotowe elementy do budowy, a ona sama zajmuje niewiele czasu. Garaż blaszany może być także usadowiony na stopach betonowych – możliwe jest wtedy przenoszenie go, gdy zajdzie taka potrzeba. Garaż murowany to rozwiązanie zdecydowanie dedykowane tym inwestorom, którzy mają czas (np. równocześnie budują dom mieszkalny i garaż) i pewność, że garaż ma ostatecznie stać przy domu.

Inwestor, który chce zbudować garaż bądź wiatę, powinien dokładnie przemyśleć, jaką konstrukcję ma mieć garaż. Co ważne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może narzucać inwestorom pewne wymogi odnośnie do wyglądu, które powinny być spełnione przez osobę stawiającą taki budynek.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: