Projekt wykonawczy jest istotny dla każdego inwestora.

 

Dzięki projektowi wykonawczemu każdy inwestor ma jasno wskazane, z jakich materiałów ma być wykonany konkretny element w jego budynku. Projekt ten zawiera także ważne dane o zbrojeniu czy połączeniach między elementami.

Projekt wykonawczy – definicja

Wiele osób słyszało to określenie, ale w rzeczywistości mało kto wie, co to jest projekt wykonawczy. W literaturze z zakresu budownictwa i architektury najczęściej wskazuje się, że projekt wykonawczy stanowi zestawienie informacji, które precyzują treści zawarte we właściwym projekcie budowlanym. Dzięki projektowi wykonawczemu zostaje sprecyzowane, jak mają być zrealizowane w praktyce te rozwiązania, które przewiduje projekt budowlany, np. budowa klatki schodowej. Na podstawie treści, które zawiera projekt wykonawczy, wybrana ekipa budowlana realizuje poszczególne etapy budowy.

 

 

Projekt wykonawczy bywa też synonimicznie nazywany projektem technicznym. To określenie nie jest przypadkowe. Wynika głównie z tego, że w projekcie wykonawczym są zawarte wprost dyspozycje techniczne, z których mogą korzystać realizujący dane czynności w procesie inwestycyjnym. Z projektu wykonawczego ekipy uzyskują często wiedzę nie tylko o parametrach technicznych tego, co budują, ale i o tym, jakich do zrealizowania danego działania powinni użyć sprzętów czy materiałów.

Projekt wykonawczy jest również przydatny w aspekcie finansowym. Dlaczego? Głównie dlatego, że dzięki zawartym w nim informacjom można ustalać ostateczne koszty budowy czy wykonania danych czynności w procesie inwestycyjnym. Wiele podmiotów również formułuje dokumentację podwykonawczą, korzystając z tego, co przewiduje projekt wykonawczy.

Warto wreszcie dodać, że to prawo również określa, czym jest projekt wykonawczy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wskazuje podstawowe informacje o tym typie projektu.

Projekt wykonawczy a projekt budowlany – czym się różnią

Oczywiście są różnice między projektem budowlanym a projektem wykonawczym. Projekt budowlany ma charakter aktu podstawowego. To znaczy, że jest to dokument formalny, który wprost zawiera planowane rozwiązania w projektowanej inwestycji. Projekt budowlany jest sporządzany jako pierwszy – dzięki niemu możliwe jest dopiero występowanie formalne
o stosowne pozwolenia na planowane działania budowlane. Projekt budowlany jest niezbędny, gdy inwestor chce uzyskać zgodę na budowę.

Projekt wykonawczy ma charakter wtórny wobec projektu budowlanego. Co to oznacza? Mianowicie projekt wykonawczy jest tworzony zawsze w odniesieniu do konkretnego projektu budowlanego. Przewidziane rozwiązania z projektu budowlanego w projekcie wykonawczym są doprecyzowane, poprzez opisanie parametrów technicznych ich budowy.

W praktyce różnicę między merytoryczną treścią projektu wykonawczego a budowlanego idealnie obrazuje przykład budowania w domu jednorodzinnym klatki schodowej. Projekt budowlany będzie przewidywał taką klatkę i podstawowe o niej dane techniczne. Projekt wykonawczy będzie już precyzował, jaka ma być konstrukcja schodów, jakie wykończenie czy w jakim formacie należy je tworzyć.

Projekt wykonawczy – co zawiera

Wiedząc, czym jest, warto ustalić, co powinien zawierać projekt wykonawczy.

Przede wszystkim należy odnotować, że projekt wykonawczy jest tworzony dla inwestorów i innych ludzi, których inwestorzy angażują do realizowania prac budowlanych. Zatem informacje zawarte w projekcie wykonawczym mają z jednej strony precyzować rozwiązania przewidziane w projekcie budowlanym, a z drugiej być maksymalnie przydatne dla realizujących czynności procesu budowlanego.

W projekcie wykonawczym należy zawrzeć między innymi:

● informacje o materiałach, formacie, ułożeniu, konstrukcji rozwiązań przewidzianych w projekcie budowlanym,

● informacje o połączeniach konstrukcji,

● informacje o zbrojeniu poszczególnych elementów,

● dodatkowe informacje, dzięki którym zostanie zredukowane do minimum ryzyko, że wykonawcy prac budowlanych popełnią błędy krytyczne.

Jak więc widać, projekt wykonawczy spełnia bardzo doniosłą rolę w procesie budowlanym. Oczywiście znane są przypadki, gdy inwestor buduje bez aktualnego projektu wykonawczego. To jednak nie jest racjonalna decyzja. W takich procesach budowlanych panuje chaos, marnotrawstwo materiałów, dochodzi do częstych błędów krytycznych. Gdy buduje się zgodnie z projektem wykonawczym, wszystko jest lepiej dopracowane, zaplanowane. Proces budowlany przebiega też szybciej, gdyż wykonawcy mają jasne i rzetelne informacje o tym, co i jak powinni wykonywać.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: