Mapa do celów projektowych jest tworzona głównie na podstawie treści aktualnej mapy zasadniczej.

 

Treść mapy do celów projektowych, oprócz treści mapy zasadniczej, zawiera także inne elementy. Między innymi linie zabudowy, osie dróg, usytuowanie zieleni i innych obiektów w danym terenie.

Mapa do celów projektowych – co to jest

Mapa do celów projektowych stanowi przykład opracowania kartograficznego, zawierającego tak naprawdę w sobie mapę sytuacyjną i wysokościową. Na podstawie mapy do celów projektowych możliwe jest dopiero wykonywanie profesjonalnego projektu budowlanego. Prawo również reguluje, jak ma być wykonana mapa do celów projektowych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przewiduje, że podczas projektowania, budowy, prowadzenia prac remontowych, gdzie konieczne jest pozwolenie na budowę, mapa do celów projektowych powinna być sporządzona w pierwszej kolejności.

Mapa do celów projektowych – co zawiera

Mapa do celów projektowych powinna zawierać dwa rodzaje elementów. Są one następujące:

● część mapy opracowana na podstawie aktualnej mapy zasadniczej,

● część mapy zawierająca inne elementy, np. linie zabudowy, osie ulic, dróg, wyznaczone obszary zieleni.

Pod względem zakresu mapa do celów projektowych powinna uwzględniać wszystko, co znajduje się w obszarze przynajmniej 30 metrów od terenu planowanej inwestycji budowlanej. Jeśli konieczne jest wytyczenie strefy ochronnej przy budowie, również na mapie do celów projektowych nanosi się ten obszar.

Mapa do celów projektowych – skąd ją wziąć

Od strony praktycznej podmiotem, który wykonuje taką mapę, jest geodeta. Mapa do celów projektowych jest opracowywana w trzech etapach. Mianowicie geodeta:

● przeprowadza aktualizację treści mapy zasadniczej, wprowadza na niej dodatkowe elementy, np. aktualne dane ewidencyjne, granice klas gruntów czy klas gleb,

● sporządza ostateczną kopię mapy zasadniczej,

● implikuje treść mapy zasadniczej do tworzonej mapy dla celów projektowych,

● kieruje mapę do celów projektowych do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w celu uzyskania zatwierdzenia jej treści.

Oczywiście część prac geodety jest związana z pracami pomiarowymi w terenie oraz współpracą z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mapa do celów projektowych – ile sztuk powinien zamówić inwestor

Standardowo inwestor powinien zamówić przynajmniej trzy kopie mapy do celów projektowych. To absolutne minimum. Jednakże warto, składając zamówienie, dokładnie przeanalizować ofertę wybranego geodety. Często jest tak, że geodeta przygotowuje trzy sztuki takiej mapy za określoną sumę, a każdy kolejny egzemplarz ma być kupiony za symboliczną opłatę (np. 30 gr). W takim przypadku warto zamówić nawet kilkanaście egzemplarzy.

Ile kosztuje mapa do celów projektowych

Odpłatne jest oczywiście przygotowanie przez geodetę mapy do celów projektowych. Cennik jest w tym zakresie różny w zależności od regionu Polski. Jednak średni koszt takiej mapy wynosi około 100-150 zł. Rozliczenie z geodetą jest różne. Część geodetów oczekuje z góry zapłaty pełnej kwoty za wykonanie takiej mapy. Innym wystarcza jedynie przedpłata, zwykle na poziomie 20-40% ustalonego wynagrodzenia za wykonanie dla Klienta mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych – ile się na nią czeka

Geodeta nie wykonuje też od razu mapy do celów projektowych. Czas oczekiwania na jej przygotowanie może wynosić nawet do 5-6 tygodni. Wszystko zależy oczywiście od tego, jak dużo osób pracuje w danym biurze geodety, jakie ma obłożenie sprawami i obowiązkami w danym momencie.

Mapa do celów projektowych – gdzie ją uzyskać

Gotowa mapa do celów projektowych jest odbierana przez zamawiającego bezpośrednio u geodety, któremu powierzył jej przygotowanie.

Przy odbiorze takiej mapy do celów projektowych geodeta często objaśnia jej treść Klientowi. Mianowicie wskazuje, co zawiera mapa do celów projektowych – tłumaczone są oznaczenia.

Dzięki temu zamawiający jest bardziej świadomy treści tego dokumentu, umie odpowiednio odczytywać zawarte w nim informacje.

Ile jest ważna mapa do celów projektowych

Treść jest w przypadku map często aktualna jedynie przez określony czas – tak jest też z mapą do celów projektowych. Ważność jej również jest ograniczona do momentu wystąpienia zmian na obszarze, który uwzględnia. W przypadku mapy do celów projektowych nie jest możliwe sprecyzowanie z góry, przez ile lat czy do którego roku jest ważna. Jej aktualność jest bowiem nieprzewidywalna, a zdeterminowana wyłącznie tym, czy na obszarze, który ilustruje, pojawi się coś nowego. Aktualność mapy do celów projektowych pozostaje więc niezależna od daty jej przygotowania, ale uwarunkowana jest wyłącznie zmiennością stanu faktycznego, który mapa ta przedstawia.

Mapa do celów projektowych zawiera w swojej treści wiele ważnych informacji. Jest jednym z najważniejszych typów map obok mapy do celów opiniodawczych i mapy do celów prawnych, a także mapy sytuacyjno-wysokościowej.