Nasada kominowa jest elementem, który zabezpiecza komin przed warunkami...

Montowanie nasad kominowych w pewnych regionach kraju jest obowiązkowe, ponieważ warunki atmosferyczne mogłyby spowodować złe działanie instalacji kominowej. Montaż nasady kominowej jest zróżnicowany w zależności od typu nasady.

Co to jest nasada kominowa, jaką spełnia funkcję?

Nasada kominowa jest elementem instalacji kominowej. Funkcją, jaką ma spełniać, jest wyeliminowanie zaburzeń w ciągu powietrza. Istnieją różne rodzaje nasad, co także wpływa na przeznaczenie ich stosowania. Na przykład nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu są używane wszędzie tam, gdzie występują silne wiatry, spaliny oraz powietrze z budynku odprowadzane poprzez działanie grawitacji. Wykorzystuje się do tego naturalny ciąg powietrza ciepłego do góry. Bardzo istotne jest to, żeby ciąg kominowy był prawidłowy, zależy od niego sprawne działanie wentylacji w domu czy mieszkaniu. Zaburzenia ciągu pojawiają się, kiedy projekt i wykonanie komina są błędne. Przyczyną może być zarówno zbyt krótka długość, jak i złe wyprofilowanie. Duże znaczenie mają także położenie budynku i warunki atmosferyczne. Kiedy budynek znajduje się w pasie nadmorskim lub górzystym, należy zamontować nasady kominowe samonastawne, dobrze sprawdzają się też nasady dymowe.

Czy prawo nakazuje montaż nasady kominowej?

W pewnych przypadkach rzeczywiście montaż nasady kominowej jest przewidziany przez prawo. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania z 2002 r., nasady kominowe muszą być instalowane w strefie II i III zagrożenia wietrznego. Powodem jest siła wiatru, która jest duża w takich regionach, przez co może powodować odwrócenie ciągu. Instalacja analizowanej postaci nasad odbywa się nie tylko tam, ale także kiedy lokalizacja obiektu tego wymaga. Zatem gdy jest on położony obok wysokich budynków lub drzew. Wówczas nasady są bardzo ważne, gdyż uniemożliwiają negatywny wpływ śniegu i deszczu na ciągi kominowe. Jednak najważniejszą funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez usprawnienie ciągu.

Co różni poszczególne rodzaje nasad kominowych?

Istnieją różne rodzaje nasad kominowych. Wykonywane są zazwyczaj ze stali ocynkowanej, miedzi, które są metalami najbardziej odpornymi na wysoką temperaturę. Niektóre z nich mają jednak takie cechy, że dzisiaj niski jest stopień użyteczności ich stosowania. Dla przykładu nasada kominowa wentylacyjna jest niepotrzebna, ponieważ odpływ powietrza jest spowodowany działaniem wentylatora. Nasada do pieca węglowego również nie jest potrzebna, bo może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Spowodowane jest to substancjami, które powstają podczas spalania węgla – mogą one prowadzić do zniszczenia stali, z której wykonane są nasady. Już bardziej przydatna wydaje się nasada kominowa typu h, która jest niesymetryczna, w związku z czym ma zmienne parametry podczas różnych kierunków wiatru. Innym rodzajem jest nasada kominowa obrotowa. Wyposażona jest w łopatki, które ciągną powietrze do góry, wywołując ciąg w kominie i prowadząc do ustabilizowania go. Na rynku dostępna jest także nasada kominowa hybrydowa. Ma ona silnik, który wspomaga jej działanie w przypadku zaniku ruchu powietrza. Kiedy wiatr się pojawia, silnik jest wyłączany, a nasada działa jak nasady obrotowe.

W budownictwie doceniane są nasady samonastawne. Ustawiają się w stronę wiejącego wiatru, przez co zapewniają osłonę dla przewodu komina. Wytwarza się wtedy ciśnienie, które zwiększa ruch powietrza w przewodzie kominowym. Nasady samonastawne są o wiele bardziej wydajne od nasad stałych. Są najczęściej nabywane i stosowane jako nasady na komin dymowy, ale także jako nasady kominowe spalinowe.

Na rynku spotyka się również nasady kominowe ceramiczne, które są stosowane w kominach odprowadzających zanieczyszczenia od kotłów, kominków i pieców zasilanych paliwami stałymi – węglem, drewnem lub koksem, a także opalanych za pomocą gazu lub oleju opałowego.

Na co uważać podczas montażu nasad kominowych?

Stosowanie nasad kominowych jest bardzo istotne, jednak podczas ich doboru mogą wystąpić błędy, które przyczyniają się do powstawania niebezpiecznych sytuacji. Zbyt mała średnica nasady powoduje stłumienie ciągu powietrza. Również nagła zmiana kształtu przewodu z okrągłego na kwadratowy jest niekorzystna. Innym błędem jest zastosowanie wspólnej nasady dla przewodu spalinowego, wentylacyjnego i dymowego. W takim wypadku nastąpi cofnięcie powietrza z powrotem do mieszkania lub domu. Błędem jest także montowanie nasad na zbyt długich rurach, co wpływa na wychłodzenie ciągu. Skutkuje to zaczopowaniem przewodu i pogorszeniem sytuacji, a nie jej poprawieniem. Należy zawsze zaizolować rurę. Częstym błędem jest złe dobranie materiału nasady. Nasada aluminiowa nie może być zastosowana do komina spalinowego. Będzie miała krótką żywotność z powodu kwaśnego środowiska w kominie. Może to spowodować zablokowanie nasady i sprowadzenie niebezpieczeństwa zawiewania komina.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: