Opaska dookoła domu jest nie tylko elementem dekoracyjnym. Chroni ściany zewnętrzne przed zawilgoceniem ich struktury i zabrudzeniami na powierzchni. Opaski wokół domu mogą być wykonane z różnych materiałów.

Materiałem do budowy opaski wokół domu jest zazwyczaj kostka brukowa, granitowa, żwir lub grys. Budulec powinien być dopasowany do otoczenia budynku. Pozwoli to na stworzenie spójnej całości na działce.

Funkcje i budowa opaski wokół domu

Rolą opaski wokół domu jest odprowadzenie wody deszczowej z dala od ścian zewnętrznych obiektu. Elewacja domu dzięki temu przez dłuższy czas pozostanie czysta i pozbawiona wykwitów. Opaska stanowi również swego rodzaju utwardzony chodnik/ścieżkę dookoła budynku.

Najważniejszą zasadą podczas wykonywania opaski jest zapewnienie jej przepuszczalności. Element ten nie może być szczelny, ponieważ wilgoć zbierająca się bezpośrednio przy ścianach (a nie przetransportowywana do głębszych warstw gruntowych) stanowiłaby dla nich istotne zagrożenie. Efektem niepoprawnie dobranych materiałów i źle wykonanych prac jest zawilgocenie ścian doprowadzające do powstania zagrzybienia. Opaska nie może utrudniać wysychania gruntu. Jest to szczególnie ważne, jeśli planuje się wykonanie opaski betonowej lub z podsypki cementowo-piaskowej (należy wtedy zwrócić szczególną uwagę na układ warstw filtracyjnych pod opaską oraz dylatacje). Najbezpieczniej jednak zdecydować się na wykonanie opaski, która nie zablokuje przepuszczania wody i nie będzie pękać. Do tego celu najlepiej użyć kruszywa lub kostki drobnowymiarowej.

Materiały do budowy opaski wokół domu

Popularnym materiałem do wykonania opaski jest ozdobne kruszywo. Nie bywa kłopotliwe w układaniu, a przy tym znakomicie filtruje wodę, która szybko wnika w grunt oraz z niego wyparowuje. Opaska wokół domu z kamyczków najczęściej zawiera żwir łamany (opaska żwirowa wokół domu), kruszywo otoczakowe lub szlachetne odmiany grysu. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu filtracji pod opaską najlepiej wysypać piasek, pospółkę lub żwir. Można też rozłożyć geowłókninę. Zabezpieczeniem kruszywa przed rozsypywaniem może być betonowe lub granitowe obrzeże.

Opaska wokół domu z kostki brukowej lub granitowej charakteryzuje się większą trwałością oraz łatwością w utrzymaniu czystości. Szeroka gama dostępnych wzorów i kolorów kostek umożliwia natomiast stworzenie oryginalnej kompozycji. Opaska z kostki wokół domu powinna być wykonana z elementów o grubości około 5 cm. Elementy należy układać na klikunastocentymetrowej warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Można również użyć pospółki, a na niej umieścić cienką warstwę piasku. Konieczne jest zachowanie odpowiedniego kierunku spadków – od elewacji do zewnątrz. Dla zabezpieczenia przed odkształceniami wzdłuż jej zewnętrznych krawędzi należy ułożyć odpowiednie obrzeża.

Jak zrobić opaskę wokół domu?

Chcąc wykonać opaskę wokół domu, niezależnie od wybranego materiału, prace należy rozpocząć od wytrasowania jej krawędzi. Kolejny krok to zdjęcie warstwy gruntu organicznego – humusu. Zazwyczaj zbiera się około 25 cm wierzchniego gruntu. Potem należy zamontować brzegowe elementy ograniczające. Mogą to być obrzeża, krawężniki, palisada itp. Dzięki nim konstrukcja opaski będzie stabilna (nie rozejdzie się na boki), a powierzchnia zabezpieczona przed porastaniem trawą. Jeśli zamierzamy wykonać opaskę z kostki brukowej lub granitowej, kolejne czynności polegają na wykonaniu właściwej podbudowy. Do tego celu najlepiej wykorzystać kruszywo naturalne lub łamane mechanicznie. Grubość podbudowy powinna wynosić około 20 cm. Aby zapewnić odpowiednią nośność kruszywa, podbudowę najlepiej układać cienkimi warstwami, które każdorazowo zagęszcza się za pomocą ręcznego ubijaka lub wibratora powierzchniowego. Na podbudowie powinna znaleźć się podsypka z piasku. Grubość tej warstwy ma wynosić około 5 cm.

Jeśli wokół domu zalega grunt przepuszczalny, można wykonać opaskę z kamyków. Początek prac związany z korytowaniem oraz układaniem elementów krawędziowych jest taki sam jak w przypadku opaski z kostki. W kolejnym etapie na warstwie gruntu przepuszczalnego należy ułożyć geowłókninę lub agrowłókninę typu przepuszczalnego. Warstwa ta zabezpieczy opaskę przed porastaniem przez chwasty i rośliny trawiaste. Rodzaj materiału należy dobrać w taki sposób, aby przepuszczał wodę z góry i na dół. Niedopuszczalne jest ułożenie warstwy folii izolacyjnej, która ograniczałaby transport wilgoci. Ostatni etapem przy wykonywaniu kamiennej opaski jest wysypanie warstwy piaskowej o grubości około 5 cm, a na niej kilkunastocentymetrowej warstwy żwiru lub innego zaplanowanego kruszywa.

Szerokość opaski ma umożliwiać swobodne poruszanie się po niej. Przyjmuje się, że w takiej sytuacji powinna wynosić około 70 cm. Cena opaski zależy przede wszystkim od jej rodzaju. Z pewnością tańszym rozwiązaniem będzie użycie kruszywa.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: