Taras z kostki brukowej na gruncie to coraz bardziej popularne rozwiązanie. Przyczyny są różne, m.in. stosunkowo prosta i szybka budowa, nieskomplikowana naprawa. Dodatkowo do takiej przestrzeni bez problemu można dopasować rozmiar poszczególnych elementów.

Kostka brukowa jest w czołówce materiałów stosowanych do utwardzania różnych typów nawierzchni. Dobrze dobrany rodzaj podkreśli indywidualny charakter otoczenia oraz wpisze się w jego aranżację. Dzięki odpowiednim parametrom tego materiału można zastosować go do wykończenia tarasu.

Jak wykonać taras z kostki brukowej?

Prace związane z budową tarasu z kostki brukowej należy rozpocząć od wytrasowania jego krawędzi w celu określenia wielkości. Na tej podstawie szacuje się ilość niezbędnych materiałów. Konieczne jest przy tym uwzględnienie właściwego zapasu, który zależy przede wszystkim od sposobu układania poszczególnych elementów.

Na tym etapie należy również wybrać rodzaj kostki brukowej. Najlepiej porównać dostępne w sprzedaży jej różne typy. Zakupiony materiał powinien współgrać z otoczeniem, a przy tym nie przytłaczać go. Niezdecydowani mogą skorzystać z usług architekta, który wykonuje projekty tarasów z kostki brukowej. Warto pamiętać, że kostka brukowa może zostać z powodzeniem zastąpiona granitem. Taras z takiej kostki również jest prosty w wykonaniu.

Prace przygotowawcze przed budową tarasu z kostki

Zakres niezbędnych prac nad przygotowaniem podłoża pod budowę tarasu zależy od jego rodzaju. W każdym przypadku czynności należy rozpocząć od zdjęcia warstwy (20–30 cm) gruntu organicznego (humusu). Ziemia pod nim musi być przepuszczalna. Powinna mieć też odpowiednie parametry nośności. W sytuacji, gdy podłoże jest nieprzepuszczalne, trzeba zdjąć jego warstwę powierzchniową, wykonać odwodnienie oraz nawieźć grunt, by woda przesączała się do niższych warstw. W przypadku zalegania gruntów nienośnych należy zaplanować ich wymianę.

Powierzchnia pod kostkę powinna być równa i stabilna. Teren warto więc odpowiednio zagęścić. Do tego celu można użyć zagęszczarki płytowej mechanicznej lub ręcznej (ubijaka). Wyrównanie można także przeprowadzić, polewając powierzchnię wodą. Należy jednak pamiętać, że przed przystąpieniem do prac teren musi być suchy.

Na etapie przygotowywania terenu trzeba również wykonać na nim odpowiednie spadki. Woda deszczowa z tarasu powinna odpływać od elewacji do krawędzi zewnętrznej. Grunt nośny najlepiej układać kilkucentymetrowymi warstwami, które należy każdorazowo zagęszczać. Pozwoli to na kontrolę spadków.

Układanie nawierzchni tarasowej z kostki brukowej

Układanie nawierzchni tarasu należy rozpocząć od rozmieszczenia obrzeży. Elementy te stabilizują całą konstrukcję podczas prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacji. Krawędzie najlepiej rozplanować w taki sposób, aby nie trzeba było docinać kostki brukowej. Należy również pamiętać o zachowaniu wcześniej założonych poprzecznych i podłużnych spadków.

Bezpośrednio pod kostką brukową musi zostać ułożona podsypka z ziaren kruszywa. Zaleca się, aby do warstwy tej wykorzystać płukany piasek gruboziarnisty lub drobny żwir. Pozwoli to na uniknięcie zanieczyszczeń, które mógłby spowodować nieestetyczne wykwity na powierzchni materiału. Grubość podsypki po obowiązkowym zagęszczeniu powinna wynosić 2–5 cm.

Po tych czynnościach można przejść do układania kostki brukowej. Prace najwygodniej jest przeprowadzać pasmami o szerokości około 1 m. Układanie najlepiej rozpocząć od naroża. Nie należy przy tym stąpać po zagęszczonej warstwie podsypki. By kontynuować prace na świeżo ułożonych elementach, warto umieścić na nich płytę wiórową lub model ze sklejki dla rozłożenia ciężaru na większą powierzchnię. Zapobiegnie to odkształcaniu nieustabilizowanej kostki. Wyrównywanie poszczególnych elementów do odpowiedniego poziomu najlepiej przeprowadzać natomiast z użyciem gumowego młotka, który nie spowoduje odprysków na ich powierzchni. Między kostkami powinny znaleźć się też małe fugi.

Po wykonaniu nawierzchni należy ją posypać piaskiem. Trzeba go rozmieść miękką szczotką tak, aby znalazł się w szczelinach. Dzięki temu przestrzenie pomiędzy poszczególnymi kostkami wypełnią się, a cała konstrukcja będzie stabilna. Ostatnim krokiem jest dokładne zmycie tarasu.

Należy przy tym pamiętać o właściwej pielęgnacji kostki brukowej na tarasie. Warto stosować środki dopasowane do tego materiału.

Cena tarasu z kostki brukowej zależy przede wszystkim od jego wymiarów, rodzaju materiału, środka na podbudowę oraz robocizny. Ułożenie kostki brukowej na tarasie nie wymaga specjalnych umiejętności.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: