Oczyszczalnia ścieków koło domu jest w pewnych sytuacjach ekologicznym...

Oczyszczalnia ścieków koło domu jest w pewnych sytuacjach ekologicznym, ale kosztownym rozwiązaniem, chociaż wiele gmin dopłaca mieszkańcom do zrealizowania tej inwestycji.

Postawienie na oczyszczalnię ścieków obok domu ma wiele zalet. Na pewno to rozwiązanie wygodne, ekologiczne i zgodne z wymogami polityki środowiskowej kraju i Unii Europejskiej.

Oczyszczalnia przydomowa – czy to dobry wybór?

Postawienie na taką ekologiczną oczyszczalnię przydomową sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zabudowa w miejscowościach jest mocno rozproszona i budowa kanalizacji sanitarnej dla gmin jest nieopłacalna. Budowa takiej oczyszczalni jest podparta bezobsługowym korzystaniem z samego urządzenia, niskimi rocznymi kosztami i krótkim okresem zwrotu z inwestycji, który może wynieść nawet 3 lata.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Praca oczyszczalni sprowadza się do realizowania czynności w ramach dwóch etapów. W pierwszym ma miejsce oczyszczanie beztlenowe, w drugim tlenowe. W osadniku, do którego trafiają nieczystości, zachodzą procesy sedymentacyjne, czego skutkiem jest zmiana części osadu w procesie fermentacji na związki proste, które rozpuszczają się w wodzie, i sole mineralnie, które nie są rozpuszczalne. Po kilku dniach płynna część zanieczyszczeń trafia przez kosz filtracyjny do studzienki rozdzielczej. W drugim etapie ścieki poddawane są w warunkach tlenowych dalszemu oczyszczaniu. Następuje ich rozkład i neutralizacja zanieczyszczeń groźnych dla środowiska naturalnego i człowieka.

Ile kosztuje przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Czynnikiem, który decyduje o koszcie tej inwestycji, jest materiał, z którego oczyszczalnia ma być wykonana. Innym aspektem jest technologia wykorzystana do oczyszczania nieczystości. Przyjmuje się, że w zależności od wybranego typu inwestycja ta może pochłonąć od 6 do nawet 22 tysięcy złotych. Można jednak liczyć na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni i w ten sposób obniżyć koszty budowy. Dotacja pochodzi ze środków przyznawanych przez Unię Europejską i jest wydawana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmniejsza to w sposób znaczący koszt samej inwestycji i późniejszej amortyzacji. Inwestorzy mają szansę na zyskanie do 90% całości inwestycji, co sprawia, że na terenach, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej, można w ekonomiczny sposób odprowadzać nieczystości z domu.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – schemat

W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków odległości mają ogromne znaczenie. Oczyszczalnia składa się z osadnika, do którego dostają się nieczystości. Jednak działka musi być odpowiednio duża, aby można było rozpocząć montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Można ją zbudować, jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenach nieskanalizowanych przewiduje taką możliwość. Prawo nakłada na inwestora zachowanie minimalnych odległości od innej infrastruktury. Odległość osadnika od studni musi wynosić co najmniej 15 metrów. Dzięki temu nieczystości nie dostaną się do wód gruntowych i nie dojdzie do zakażenia. Prawo wymaga także, aby osadnik znajdował się co najmniej 2 metry od drogi i granic działki. Określone są także minimalne odległości od rur przesyłowych z gazem i kabli elektrycznych, które wynoszą co najmniej 1,5 m w pierwszym przypadku i 80 centymetrów w drugim. Także sama odległość osadnika gnilnego od domu musi wynosić 5 metrów, aby zapewnić odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej.

Oczyszczalnia przydomowa biologiczna

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna jest rozwiązaniem kompaktowym, zajmuje bowiem około 8 metrów kwadratowych i można lokalizować ją wszędzie, bez względu na rodzaj gruntu i poziom wód. Jednak jej wadą są wysokie koszty montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w takim wariancie.

Istnieją dwa rodzaje przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Pierwszym jest wykorzystanie osadu czynnego, drugim złoża biologicznego. W pierwszym wypadku komora zbiornika jest osadnikiem wstępnym, drugi zbiornik napowietrza zanieczyszczenia, trzeci zaś jest wtórnym osadnikiem. Pływający osad czynny rozkłada się na ciecz i osad, co skutkuje zwiększeniem wydajności. Osad natleniony swobodnie opada na dno i następuje jego przepompowanie do osadnika wtórnego. Ciecz nadosadowa, która jest odprowadzona do odbiornika, może być wykorzystywana dla celów gospodarczych.

W przypadku biologicznej oczyszczalni przydomowej ze złożem biologicznym ścieki z osadnika gnilnego przepływają do zbiornika z kamieniami czy siatką polietylenową. Bakterie oczyszczają ścieki ze związków chemicznych. Po kolejnych etapach oczyszczania ścieki mogą być bezpiecznie odprowadzane do gruntu. Wadą takiego rozwiązania jest przymus czyszczenia złoża.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: