Użycie płyt betonowych do budowy garażu zapewnia mu znaczną wytrzymałość oraz stosunkowo wysokie parametry izolacji termicznej w porównaniu z obiektami z blachy. Co więcej, nie jest to konstrukcja szczególnie trudna do wykonania.

Użycie płyt betonowych do budowy garażu zapewnia mu znaczną wytrzymałość oraz stosunkowo wysokie parametry izolacji termicznej w porównaniu z obiektami z blachy. Co więcej, nie jest to konstrukcja szczególnie trudna do wykonania.

Wśród wielu materiałów do budowy garażu coraz większą popularnością cieszą się płyty betonowe. Wykorzystując je, można dowolnie kształtować bryłę budynku, dzięki czemu garaż nabiera walorów estetycznych.

Garaż z płyt betonowych – charakterystyka

Garaże z płyt betonowych cechują się trwałością oraz statecznością. Pod względem izolacyjności cieplnej oraz akustycznej przewyższają tradycyjne „blaszaki”. Nie bez znaczenia są także ich walory estetyczne. Do budowy garażu można wykorzystać zwykłe płyty betonowe ogrodzeniowe, co pozwala na obniżenie kosztów inwestycji. Należy się jednak liczyć z mniejszą grubością elementów składowych w porównaniu ze specjalnymi płytami przeznaczonymi do budowy garaży, a także z mniejszą trwałością obiektu.

Typowe płyty betonowe na garaż produkuje się z mieszanki betonowej klasy minimum C35/40. Często jest to beton zbrojony włóknem szklanym. Dzięki odpowiedniej impregnacji płyty są odporne na niekorzystne czynniki atmosferyczne (podmuchy wiatru, zawilgocenie, cykliczne zamrażanie oraz rozmrażanie).

 

Formalności związane z budową garażu z płyt betonowych

W przypadku garażu z płyt betonowych formalności są analogiczne jak w przypadku innego rodzaju budynków. Zgodnie z zapisami prawa budowlanego garaż z płyt betonowych bez pozwolenia można wznieść w sytuacji, gdy powierzchnia jego zabudowy nie przekracza 35 m2. W tym przypadku wystarczy zgłosić roboty budowlane do organu administracji budowlanej właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Jeśli powierzchnia zabudowy jest większa, konieczne jest podjęcie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Należy pamiętać, że maksymalna powierzchnia obiektów zlokalizowanych na działce związanych z zabudową gospodarczą i ogrodową nie może przekraczać 500 m2.

Budowa garażu z płyt betonowych krok po kroku

Konstrukcja garażu z płyt betonowych jest znacznie mniej pracochłonna niż obiektów wznoszonych w tradycyjnej technologii, a co więcej, pozwala na zaoszczędzenie środków finansowych. Proces budowy garażu z płyt przebiega analogicznie jak obiektów prefabrykowanych.

Przed przystąpieniem do wznoszenia obiektu należy wybrać jego projekt. Coraz więcej biur architektonicznych ma w swojej ofercie niezbędne obliczenia oraz wizualizacje. Płyty betonowe, mimo iż są prefabrykatem, mogą być docinane na dowolny wymiar, co pozwala na swobodne kształtowanie bryły obiektu. Taki garaż może pomieścić kilka samochodów. Popularnym rozwiązaniem jest połączenie garażu oraz altany.

Prace należy rozpocząć od wykonania fundamentów. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wylanie stóp fundamentowych, w których powinny zostać osadzone słupy nośne. Często stosowane są profile aluminiowe, które zwiększają stateczność konstrukcji oraz łatwość montażu. Pojedyncze przęsło obiektu stanowią zwykle trzy lub cztery płyty ułożone jedna na drugiej.

Kolejnym krokiem jest wykonanie posadzki garażu. W zależności od preferencji inwestora może być ona zaizolowana termicznie przy użyciu twardych płyt styropianowych, styroduru lub keramzytu. Następnie wykonywana jest wylewka betonowa pod garaż (może być wzmocniona zbrojeniem rozproszonym). Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich kierunków spadków, bowiem garażowanie samochodu wiąże się z okresowym zaleganiem wody na powierzchni posadzki (szczególnie zimą). Stabilna konstrukcja tarcz ściennych garażu pozwala na zastosowanie różnego typu pokryć dachowych na obiekcie. Od rodzaju poszycia zależy konstrukcja nośna dachu.

Garaże betonowe prefabrykowane

Na rynku budowlanym jest coraz więcej firm mających w ofercie prefabrykowane betonowe garaże monolityczne. Producenci zapewniają dostosowanie ich wymiarów do preferencji inwestora. Obiekty tego typu są wytwarzane modułowo, dzięki czemu garaż po przewiezieniu na plac budowy może zostać wmontowany w konstrukcję nośną posadzki. Materiałem budulcowym jest beton klasy minimum C30/37 zbrojony dwoma siatkami z prętów stalowych (garaże żelbetowe). Ich średnica oraz rozstaw są dobierane indywidualnie w zależności od parametrów budynku. Pokrycie dachu stanowią zazwyczaj materiały o stosunkowo wysokich parametrach izolacyjnych.

Ile kosztuje garaż z płyt betonowych?

Koszt garażu z płyt betonowych zależy przede wszystkim od jego powierzchni, z której wynika potrzebna liczba płyt z betonu architektonicznego. W kosztorysie należy uwzględnić także wydatki na materiały dodatkowe oraz robociznę. Duże znaczenie ma rodzaj konstrukcji dachu. Prosty jednospadowy dach pokryty blachą z pewnością będzie kosztował mniej niż wielospadowa konstrukcja pokryta dachówką.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: