Wybór ekipy budowlanej z reguły nie jest prostym zadaniem. Podjęcie decyzji dotyczącej zatrudnienia konkretnych fachowców wcale nie kończy tej kwestii. Równie ważne jest podpisanie bezpiecznej umowy.

Gdy formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych są w toku, można rozpocząć proces poszukiwania ekipy budowlanej. Często zdarza się bowiem, że na solidnych specjalistów trzeba poczekać nawet kilka miesięcy. Z drugiej strony należy pamiętać, aby umowę podpisać dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Jak wybrać ekipę budowlaną?

Budowa domu w systemie gospodarczym, a więc samodzielny angaż ekip do poszczególnych etapów budowy oraz zakup materiałów budowlanych, nie jest łatwa. Ten rodzaj inwestycji wiąże się bowiem z koniecznością koordynowania prac, a przede wszystkim częstą obecnością na placu budowy, co może być trudne np. dla osób aktywnych zawodowo. Rozwiązaniem jest wybór odpowiedniej ekipy budowlanej, która zajmie się całym procesem związanym z budową.

Ekipę budowlaną stanowi grupa osób, która zajmuje się pracami budowlanymi. Może to być firma ogólnobudowlana zajmująca się budową domów pod klucz lub firma specjalizująca się w wykonawstwie konkretnych etapów budowy.

Szukając firmy budowlanej, warto w pierwszej kolejności sprawdzić te polecane przez znajomych i członków rodziny. Warto również prześledzić fora internetowe i specjalne grupy w mediach społecznościowych. Z większą rezerwą należy podchodzić do ogłoszeń i reklam, które należy szczególnie dobrze zweryfikować. Najlepiej wziąć pod uwagę kilka ekip, a następnie kolejno spotkać się z ich przedstawicielami. Podczas rozmowy należy poruszyć kwestię projektu, specyfikacji wykonania poszczególnych robót oraz czasu potrzebnego na zrealizowanie prac (warto poprosić o szczegółowy harmonogram). Nie można również pominąć kwestii kosztów poszczególnych robót i materiałów. Warto zainteresować się także doświadczeniem i kwalifikacjami fachowców oraz posiadanym przez nich zapleczem sprzętowym. Pamiętajmy, że na budowie domu musi być kierownik budowy. Jeśli jest on zatrudniony w firmie, która nas interesuje, warto przemyśleć kwestię wynajęcia inspektora nadzoru inwestorskiego, który w naszym imieniu będzie kontrolował jakość prac. Wysokiej klasy ekipa budowlana cechuje się wszechstronnością i kompleksowością, czego potwierdzeniem jest dzielenie się z klientem doświadczeniami oraz proponowanie ciekawych rozwiązań.

Wbrew pozorom głównym kryterium podczas wyboru ekipy budowlanej nie powinna być cena. Duża konkurencyjność w tym zakresie często wiąże się z niską jakością usług. Najlepiej skupić się na kilku firmach ze średniej półki cenowej.

Ważną informacją, którą powinniśmy pozyskać, jest kwestia zaplecza socjalnego. Część wykonawców liczy na zapewnienie miejsc noclegowych z możliwością przygotowania posiłku przez inwestora.

Sprawdzanie ekipy budowlanej

Budowa domu zazwyczaj należy do najdroższych inwestycji w całym życiu. Przed ostateczną decyzją dotyczącą wyboru konkretnej ekipy warto podjąć trud osobistego sprawdzenia jej poprzednich realizacji. Podczas takiej wizytacji należy zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły, w tym niedoróbki. Dzięki takim działaniom mamy możliwość poznania opinii poprzednich klientów firmy. Coraz bardziej popularną formą polecenia jest wystawianie pisemnych referencji przez inwestorów kończących współpracę z daną ekipą fachowców.

Ustalanie zasad współpracy

Po wybraniu konkretnej ekipy konieczne jest spisanie umowy zawierającej wszystkie ustalenia. Dokument ten musi być podpisany zarówno przez inwestora, jak i wykonawcę. Taka umowa stanowi gwarancję wykonania całego zakresu robót, a w sytuacji niedotrzymania warunków jest podstawą do dochodzenia praw na drodze sądowej. W dokumencie powinna znaleźć się:

  • informacja dotycząca prac, które mają zostać wykonane
  • termin rozpoczęcia i zakończenia konkretnych etapów.
  • informacje na temat wynagrodzenia oraz transze, w jakich będą wypłacane (po jakich etapach prac).

Warto również zadbać o zapisanie w umowie średnich cen materiałów, tak aby w trakcie realizacji nie zostały one zawyżone. Dobrze jest także umieścić punkt informujący o fakcie zapoznania się wykonawcy z faktycznym stanem budowy (szczególnie jeśli ekipa ma wykonywać kolejny etap rozpoczętych już robót lub kończyć prace rozpoczęte przez kogoś innego).

Umowa powinna kończyć się informacją, że cały zakres robót zostanie wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem, przepisami prawa i sztuką budowlaną. Coraz więcej inwestorów decyduje się na dodatkowe zabezpieczenie w postaci kar umownych. Ich poziom zazwyczaj ustala się procentowo w stosunku do wartości wynagrodzenia wykonawcy. Informacja o takim zabezpieczeniu również powinna znaleźć się w umowie.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: