Do utwardzenia terenu wokół domu (podwórka), podjazdu czy drogi prywatnej wykorzystywany jest najczęściej...

Utwardzenie gruntu to jeden z elementów robót budowlanych. Przede wszystkim wzmacnia powierzchnię, a także przystosowuje ją do określonego celu – utwardzana jest np. droga czy podjazd do domu. Do utwardzenia gruntu stosuje się różne materiały.

Do utwardzenia terenu wokół domu (podwórka), podjazdu czy drogi prywatnej wykorzystywany jest najczęściej gruz albo żwir. Takie utwardzenie można realizować metodami profesjonalnymi, tj. stosując specjalne maszyny ubijające materiał, albo prostymi, po prostu wysypując żwir na teren, który ma być wzmocniony. Koszty utwardzenia gruntu są różne – uzależnione od powierzchni, która ma być utwardzona, lub rodzaju materiału stosowanego do utwardzenia.

Czym jest utwardzenie terenu

Najpierw warto wyjaśnić, czym tak naprawdę jest utwardzenie terenu. Definicja tego sformułowania nie jest zapisana w żadnym akcie prawnym, jednak utwardzanie terenu to, zgodnie z linią prezentowaną przez orzecznictwo, prace, które powiązane są z utwardzeniem powierzchni gruntowej przy wykorzystaniu wszelkich materiałów budowlanych. Takie prace są robotami budowlanymi, jednak nie są to typowe roboty ziemne, jak chociażby wyrównanie terenu. Utwardzenie terenu to przykładowo utwardzenie drogi żużlem. Może to być również nasypanie gruzu na podwórku przed domem czy na podjeździe do domu.

W jaki sposób przeprowadzić utwardzenie

Wątpliwość wielu osób planujących utwardzenie budzi to, czym utwardzić podjazd na posesję lub ile kosztuje utwardzenie drogi. Czym utwardzić wjazd na posesję, jeśli teren jest grząski? Utwardzenie terenu tłuczniem, gruzem lub żwirem będzie najlepszym z dostępnych rozwiązań. Miejsca na działce, które są najbardziej zawilgocone, można korytować i zasypać kamieniami, przez co teren taki będzie oddawał wodę z opadów i będzie od razu gotowy do ułożenia kostki brukowej lub innych elementów. Koszt utwardzenia drogi tłuczniem waha się od 50 do 100 złotych za metr kwadratowy powierzchni. Polecany jest tłuczeń dolomitowy, wykorzystywany jako utwardzanie podjazdu, który jest materiałem trwałym, a przy tym nad wyraz estetycznym.

Sporo problemów w praktyce powoduje również to, jak utwardzić podwórko. Rozwiązania są dwa. Pierwsze to wykonanie prac samodzielnie, na co składa się wybór materiału, piasku, narzędzi, zamówienie transportu i wykonanie utwardzenia. Jest to tańsze rozwiązanie, oszczędność wynika bowiem z braku kosztów ponoszonych na robociznę. Można także skorzystać z usług profesjonalnych przedsiębiorstw, dla których utwardzenie podjazdu to codzienna praca. Na teren działki wjeżdża maszyna do utwardzania gruntu, która w sposób szybszy od człowieka i bardziej dokładny oraz trwały doprowadza do jego utwardzenia.

Kiedy jednak potencjalny inwestor zdecyduje się na samodzielnie utwardzenie gruntu, należy je przeprowadzić zgodnie ze sztuką. Trzeba po pierwsze wytyczyć obszar podjazdu, później zaś usunąć humus i na głębszych warstwach wykopu ułożyć geowłókninę. Taki manewr powoduje oddzielenie gruntu od podbudowy. Następnie wykonuje się wysypkę 20-centymetrowej warstwy tłuczniowej, na nią układa się gruby żwir, a na koniec żwir dekoracyjny lub miał kamienny. Pozbycie się pylenia można uzyskać dzięki stosowaniu materiałów o różnym stopniu uziarnienia, co prowadzi do bardziej zagęszczonej i wytrzymalszej powierzchni. Przyjmuje się, że koszty materiałów do wykonania podjazdu z kruszywa o powierzchni około 50 metrów kwadratowych wynoszą 2000 złotych.

Formalności związane z utwardzeniem terenu

Przy realizowaniu przedsięwzięcia, jakim jest utwardzanie gruntu, należy bezwzględnie sprawdzić zapis planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, gdzie określone jest, jaka ma być minimalna powierzchnia czynna na każdej działce. Nawierzchnia utwardzona nie może przekraczać pewnej przyjętej wartości, dlatego czasem utwardzenie podwórka jest niemożliwe ze względu na jej przekroczenie. Utwardzenie terenu na działce rolnej musi być poparte dokumentami. Tylko na działce budowlanej nie trzeba załatwiać żadnych dodatkowych urzędowych formalności. Utwardzanie terenu wokół domu nie musi być oparte ani na zgłoszeniu, ani na pozwoleniu na budowę.

Formalności jednak nie uda się uniknąć, kiedy inwestycja będzie wykonywana na specjalnych terenach ochronnych, takich jak Natura 2000. Wtedy będzie potrzebne pozwolenie na budowę. W przypadku kiedy obszar wpisany jest do rejestru zabytków, wystarczy dokonać zgłoszenia, które jest uproszczoną procedurą w stosunku do pozwolenia na budowę. Dokument należy złożyć do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który w terminie 21 dni od złożenia może wezwać inwestora do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji bądź też złożenia stosownych wyjaśnień. Jeśli jednak organ nie wniesie żadnego sprzeciwu, można rozpocząć roboty.

Zwolnienie strony z formalności nie jest tożsame z dowolnym sposobem na przeprowadzenie utwardzenia gruntu. Należy pamiętać, aby odprowadzenie wód z powierzchni utwardzonej nie było kierowane na sąsiednie nieruchomości. Powierzchnia utwardzenia musi też mieścić się w normie, która jest podana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: