Zaletą elewacji kamiennej jest jej trwałość i odporność na zmienne warunki pogodowe. Sposób ułożenia kamieni na elewacji zależy od preferencji inwestora.

 

Zaletą elewacji kamiennej jest jej trwałość i odporność na zmienne warunki pogodowe. Sposób ułożenia kamieni na elewacji zależy od preferencji inwestora.

Elewacje z kamieniem dekoracyjnym są dobrym sposobem na podkreślenie stylu architektonicznego budynku. Decydując się na ten typ wykończenia fasady, możemy wybierać spośród materiałów naturalnych oraz ich imitacji. Różne materiały wymagają odmiennych sposobów montażu.

Kamień na elewację domu

Kamień dekoracyjny cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Jego główną zaletą jest trwałość oraz odporność na zabrudzenia. Wadę stanowi stosunkowo wysoka cena, dlatego najczęściej ten rodzaj okładziny stosowany jest jedynie na fragmentach ścian zewnętrznych. Znaczący koszt takiego wykończenia wynika ze stopnia skomplikowania prac nad jego położeniem oraz ceny samego surowca. Dla zwiększenia trwałości fasady pokrytej kamieniem elewacyjnym wskazane jest wykonanie jej jako fasady wentylowanej. Wiąże się to z koniecznością pozostawienia szczeliny wentylacyjnej pomiędzy pokryciem elewacyjnym a izolacją. Powietrze wpływa do niej przez dolne otwory, a ulatuje górnymi. Dzięki temu z fasady usuwana jest para wodna powodująca jej zawilgocenie, a co za tym idzie powstawanie nieestetycznych wykwitów oraz rozwój groźnych mikroorganizmów. Okładzinę z kamienia najczęściej montuje się do elementów konstrukcyjnych obiektu. Do tego celu wykorzystywane są specjalne kotwy (łączniki) oraz metalowy ruszt. Istnieje możliwość montażu takiej fasady z użyciem samych kotew. Materiał izolacyjny układa się pomiędzy łącznikami lub częściami konstrukcji rusztu. Ze względu na właściwości najlepszym rozwiązaniem termoizolacyjnym jest wełna mineralna.

Układanie kamienia na elewacji

Proces układania kamienia elewacyjnego powinien być poprzedzony dokładnym rozplanowaniem płyt na elewacji. Przy montażu elementów kamiennych na kotwy należy dobrać ich rodzaj i kształt w zależności od materiału ściany oraz ciężaru kamienia. Projektant uwzględnia również odpowiednią długość zakotwienia łączników. Projekt wykonawczy elewacji powinien zawierać szczegółowe rysunki warsztatowe z zaznaczonym rozmieszczeniem części łączących. Elementy te powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Do nawiercania otworów w płytach kamiennych należy używać diamentowych wierteł, które nie spowodują ich spękań. Na umiejscowionych kotwach zawiesza się płyty. Montowanie kamienia bezpośrednio do ścian zewnętrznych budynku jest możliwe tylko w sytuacji, gdy jest ona wzniesiona z materiałów o dużej wytrzymałości (np. beton, cegła silikatowa). W innych przypadkach wskazana jest instalacja okładziny z wykorzystaniem stalowego lub aluminiowego rusztu. W tym wariancie kamień jest montowany do elementów rusztu z użyciem kotew lub odpowiedniego typu zawiesi, które instaluje się na tylnej stronie płyt. Elementy kamienne wiesza się za ich pośrednictwem na ruszcie.

W przypadku użycia małych kawałków kamienia istnieje możliwość mocowania ich do ściany za pomocą zaprawy cementowej. Dla wzmocnienia fasady zaleca się kotwienie części elementów. Niektórzy producenci mający w ofercie drobne kamienie elewacyjne dopuszczają ich montaż z użyciem zaprawy klejowej bezpośrednio do warstwy ocieplenia bez użycia łączników. W ten sposób możliwe jest wykonanie elewacji z kamienia na styropianie. Najczęściej to rozwiązanie stosuje się przy bardzo drobnych, lekkich kamykach układanych na niewielkich wysokościach. Ważne, aby do tego celu użyć odpowiedniej zaprawy oraz właściwie wyznaczyć miejsca szczelin dylatacyjnych. Swobodny ruch płyt jest również możliwy dzięki pozostawieniu między nimi pustych spoin.

Jaki kamień wybrać na elewację domu?

Elewacje kamienne mogą być wykonane z kamienia naturalnego lub sztucznego. Biorąc pod uwagę obciążenie ściany, mniejszy ciężar mają elementy sztuczne. Różnicę stanowi także cena ‒ kamienie sztuczne można nabyć dużo taniej, co wynika z możliwości produkcyjnych. Obecnie stosowane technologie umożliwiają wykonanie elementów o dowolnych kształtach i wielkości.

Elewacja z kamienia naturalnego jest zwykle pokryta piaskowcami, dolomitami lub lekkiej odmiany wapieniami. Najczęściej spodnia część elementów jest gładka, a wierzchnia łupana. Niektóre firmy wykonawcze specjalizują się w cięciu materiałów naturalnych bezpośrednio na budowie. Układanie kamienia naturalnego na elewacji wiąże zazwyczaj się z montażem dużych płyt.

Imitacja kamienia na elewację to najczęściej elementy betonowe lub konglomerat kamienny. Beton jest naturalnym tworzywem, które stosuje się do wyrobu płyt wielko- i drobnowymiarowych oraz pojedynczych elementów o nieregularnych kształtach. Konglomerat to wymieszane cząstki kruszyw naturalnych połączone odpowiednim typem żywicy. Wielkość możliwych do użycia ziaren jest dowolna. Często spotyka się konglomeraty tłoczone, które są wiernym zamiennikiem kamieni naturalnych.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: