Niwelacją terenu jest przeistoczenie go w bardziej funkcjonalny, który będzie nadawał się do zabudowy.

 

W praktyce niwelacja terenu to przedsięwzięcie gospodarcze, które wymaga odpowiedniego zaplanowania, nakładów finansowych, jak też wielu czynności wykonawczych. Efektem prawidłowej niwelacji terenu jest zredukowanie na nim wszelkich nierówności.

Niwelacja terenu – co to jest

Niwelacja terenu jest przedsięwzięciem, które polega na czynnościach takich jak wyrównanie terenu i ukształtowanie działki do dalszego jej wykorzystania. Równanie terenu przynosi pozytywny efekt, jakim jest wyrównanie terenu działki. Poziomowanie terenu jest czasem konieczne, kiedy inwestor chce mieć duży obszar, na którym możliwe będzie postawienie domu i zlokalizowanie ogrodu. Niestety, często nawet płaskie tereny mają pewne nierówności, wtedy należy zdecydować się na wyrównanie terenu na działce budowlanej. Jak wyrównać teren – to pytanie często trafi inwestorów, którzy chcą mieć idealnie płaską działkę, która będzie mogła być wykorzystana w jak największym stopniu. Makroniwelacja terenu to działanie polegające na przeobrażeniu powierzchni działki w taki sposób, aby miała ona przybliżony poziom, żeby nie występowały nierówności ani spadki.

Czy na przeprowadzenie niwelacji terenu pozwolenie jest wymagane

Nie jest dokładnie określone, czym jest niwelacja terenu. Definicja tego działania nie jest znana. Ma to określone następstwa, mianowicie taka niwelacja jest przez prawo budowlane traktowana zwykle jako roboty budowlane, ale na przeprowadzenie niwelacji terenu pozwolenie nie jest wymagane. Niwelacja terenu może być wstępem do rozpoczęcia robót budowlanych lub budowy i polega na wyrównaniu powierzchni gruntu, a także ukształtowaniu jej w odpowiedni sposób, aby w dalszej fazie działkę można było maksymalnie wykorzystać.

Jak przeprowadzić prawidłowo niwelację terenu

Wiele osób myśli, że wie, jak wyrównać teren na działce. Jednak w rzeczywistości jest to czasochłonne i łatwo o popełnienie błędów, które powodują odwrotny efekt od oczekiwanego. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie takiej czynności, jak niwelowanie terenu, specjalistycznej firmie, która posiada odpowiedni sprzęt i przede wszystkim doświadczenie w wykonywaniu usługi, jaką jest przygotowanie terenu pod budowę, i która wie, jak wypoziomować teren. Plantowanie terenu zależy od jego powierzchni, nierówności, które się pojawiają, i stopnia zalesienia. Równanie terenu wokół domu to delikatne przedsięwzięcie, w którym używana jest ziemia do wyrównania terenu. To kosztowne działania – wystarczy zobaczyć, ile kosztuje wywrotka ziemi do wyrównania terenu. Cena takiej ilości ziemi, jaka mieści się na ciężarówce, zależy od jej jakości i kosztów transportu na miejsce wykonania usługi, jaką jest wyrównanie terenu wokół domu. Może to być jednak nawet kilkaset złotych.

Niwelacja terenu pod trawnik może być przeprowadzona również na własną rękę. Założenie trawnika to teoretycznie prosta czynność. Jednak w dzisiejszym, często idealnym świecie, nabiera nowego wymiaru. Równanie terenu pod trawnik jest sztuką, która udaje się nielicznym.

Jak wyrównać teren pod trawnik w prawidłowy sposób, ale samodzielnie? Wyrównanie terenu pod trawnik należy rozpocząć od zakupu niwelatora, który jest urządzeniem pokazującym ukształtowanie terenu. Można również skorzystać z pomocy geodety, który zajmuje się takimi usługami, jednak to koszt kilkuset złotych. Później dokonuje się szkicu, na którym nanosi się naturalne spadki działki i przeszkody o charakterze naturalnym, którymi są: dziury, górki, hałdy ziemi. Po wykonaniu takiego rysunku można przejść do profilowania. Potrzebne do tego są pręty, sznurek, grabie i deska. Sznurkiem umieszczonym pomiędzy prętami wyznacza się pasy ziemi w odniesieniu do istniejących elementów, takich jak chodniki, ogrodzenie. W pierwszej kolejności należy wyznaczyć pas za pomocą dwóch linii, który będzie miał 2 metry szerokości. Nadmiar ziemi umieszcza się w dołach, w których jej nie ma. Praca będzie wykonana prawidłowo, jeśli sznurek będzie położony równolegle do powierzchni ziemi, co oznacza, że będzie stanowił jedną płaszczyznę. Wykonując kolejno takie same czynności, można samodzielnie wyrównać działkę.

Jak więc widać, niwelacja terenu jest współcześnie prawdziwym wyzwaniem. Musi ona już nie tylko doprowadzić do zredukowania spadków i nierówności na danej działce. Oczekuje się, że przyczyni się do poprawy walorów wizualnych działki. Często do zrealizowania niwelacji terenu angażuje się specjalistów ds. ogrodnictwa, odpowiadających za profesjonalne dobranie trawy. Trzeba mieć wreszcie świadomość, że idealna niwelacja terenu wymaga pomysłu, nakładów finansowych i indywidualnego zaangażowania.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: