Kąt nachylenia dachu warunkuje wybór rodzaju pokrycia dachowego i sposób jego mocowania. Może mieć również znaczący wpływ na koszty budowy. W jaki sposób obliczyć kąt nachylenia dachu? Co warto wiedzieć o dachach spadzistych, średnio spadzistych i płaskich?

Im kąt nachylenia dachu jest większy, tym mniejsze są wymagania względem szczelności pokrycia dachowego. Nie oznacza to jednak, że strome dachy o kącie nachylenia około 60 stopni są najlepszym rozwiązaniem. W polskich warunkach atmosferycznych optymalnym wyborem okazują się dachy średnio spadziste.

Kąt nachylenia dachu – co należy o nim wiedzieć?

Kąt nachylenia dachu to istotny element projektowania każdego budynku. Wpływa na wybór pokrycia dachowego, możliwość montażu okien połaciowych, a w konsekwencji na estetykę całego domu. Kąt nachylenia dachu ma również duże znaczenie przy odprowadzaniu wody opadowej i śniegu. Standardowo w domach jednorodzinnych projektuje się kąt nachylenia dachu 30–45 stopni. Dachy średnio spadziste są najlepszym rozwiązaniem w polskiej strefie klimatycznej. Mniej zalecane jest budowanie domów o dachach mocno spadzistych, o kącie nachylenia około 60 stopni. Bardziej problematyczne w montażu są również dachy płaskie i o mniejszym kącie nachylenia rzędu 10–15 stopni.

Warto wiedzieć, że od kąta nachylenia połaci w dużym stopniu zależą wymagania dotyczące jego szczelności, wybór pokrycia dachowego, a w konsekwencji koszty wykonania dachu.

Jak obliczyć kąt nachylenia dachu?

Planując pokrycie dachu, należy wyznaczyć jego spadek, aby optymalnie dobrać rodzaj materiałów. Do obliczenia kąta nachylenia dachu potrzebne jest ustalenie wzniesienia dachu. W tym celu na ścianie szczytowej należy wyznaczyć poziomy odcinek długości 1 m i zmierzyć odległość od obu jego końców do połaci dachu. Powstała różnica wyników określa wzniesienie dachu na długości 1 m i na jej podstawie można ustalić kąt nachylenia dachu. Przykładowo 36 cm wzniesienia dachu oznacza kąt nachylenia dachu 20 stopni, 58 cm – 30 stopni, a 84 cm – 40 stopni. Przy obliczeniach warto skorzystać z zasad trygonometrii.

Kąt nachylenia dachu 30–45 stopni – optymalny wybór

Dachy średnio spadziste (o kącie nachylenia 30–45 stopni) najlepiej sprawdzają się w polskich warunkach klimatycznych. Tego rodzaju spadek umożliwia szybkie odprowadzanie wody opadowej i nie wpływa na zaleganie śniegu na powierzchni dachu. Warto jednak wiedzieć, że na obszarach o szczególnym nasileniu opadów wyjątkowo zalecane jest budowanie dachów bardziej spadzistych o kącie nachylenia powyżej 30–45 stopni. Przy średnio stromym dachu nie jest wymagane bardzo dokładne mocowanie pokrycia – w praktyce wystarczy mocowanie co piątego elementu pokrycia. Kąt nachylenia od 30 stopni pozwala również na zastosowanie wielu materiałów pokryć dachowych, m.in. blachodachówki, dachówki ceramicznej i cementowej, różnych rodzajów blachy, a także gontów bitumicznych.

Kąt nachylenia dachu około 60 stopni – dachy strome

Niewątpliwym walorem dachu o bardzo dużym spadku, czyli o kącie nachylenia około 60 stopni, jest szybkość usuwania z jego powierzchni wody opadowej i mniejsze ryzyko jego przeciekania. Spadziste dachy wymagają jednak dokładniejszego zamocowania pokrycia, co wiąże się z wyższymi kosztami wykonania dachu. Każdy element musi być przymocowany za pomocą spinek, gwoździ lub wkrętów. Strome dachy są również bardziej narażone na zrywanie elementów pokrycia pod wpływem silnego wiatru. Tego rodzaju dachy często pokrywa się strzechą, którą stosuje się na dachach o kącie nachylenia 45–64 stopnie.

Minimalny kąt nachylenia dachu – dachy płaskie

Dachy płaskie muszą mieć minimalny kąt nachylenia wynoszący 3 stopnie, aby umożliwić odpływ wody opadowej z powierzchni dachu. Z tego też względu tzw. dachy płaskie i te o kącie nachylenia 10–15 stopni powinny wykazywać się najwyższą szczelnością, co wymaga większych nakładów pracy i generuje wyższe koszty wykonania pokrycia. Zalegająca warstwa śniegu na płaskim dachu to duże obciążenie dla konstrukcji budynku i ryzyko przeciekania, dlatego tak ważne jest zastosowanie szczelnego podkładu pod poszyciem. Zazwyczaj do pokrycia dachów o małym spadku i płaskich stosuje się papę układaną warstwowo na deskowaniu. Na dachach o mniejszym kącie nachylenia możliwe jest również zastosowanie dachówki ceramicznej, jednak koniecznie przy jednoczesnym użyciu membrany uszczelniającej, a także blachy na sztywnym poszyciu z desek lub płyt wiórowych. Dobrym wyborem są również dachówki bitumiczne, które zapewniają dużą szczelność pokrycia.

Nowa promocja na Building Companion!
*Tylko do 31.05.2020 r.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: