Prace nad posadowieniem obiektu muszą zostać przeprowadzone bardzo starannie. Błędy popełnione na tym etapie mogą być niemożliwe do usunięcia podczas użytkowania budynku. Bardzo ważna kwestią jest dokładne wykonanie izolacji poziomej tych elementów konstrukcyjnych.

W trakcie wznoszenia budynku należy go odpowiednio zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem wilgotnego środowiska. W tym celu konieczne jest wykonanie izolacji poziomej fundamentów. Na rynku budowlanym istnieją różne materiały przeznaczone do tego celu.

Czym jest izolacja pozioma fundamentów?

Poziomą izolację przeciwwilgociową fundamentów tworzy powłoka wykonana ze specjalnego tworzywa. Jej wykonanie jest konieczne na styku ławy fundamentowej oraz ściany fundamentowej i ścian parteru z fundamentami. Warstwa ta blokuje kapilarne podciąganie wody z gruntu. W odróżnieniu od izolacji pionowej, która jest jej uzupełnieniem, ochrona dotyczy transportu wilgoci do góry. Brak tego typu izolacji lub niewłaściwe jej wykonanie skutkuje zawilgoceniem fundamentów, a w konsekwencji przenikaniem wilgoci przez podłogę (a zwłaszcza podłogę na gruncie w budynkach niepodpiwniczonych) do wnętrza budynku, co prowadzi do zagrzybienia ścian oraz zniszczenia warstw wykończeniowych podłogi. W skrajnych przypadkach beton może ulec korozji biologicznej, co wpływa na utratę zarówno nośności, jak i stateczności fundamentów.

Jeśli budynek jest podpiwniczony, konieczna jest również izolacja pozioma ścian fundamentowych (ich górnej powierzchni). Izolacja pozioma posadzki (podłogi) realizowana jest zwykle pod warstwą ocieplenia.

Dla poprawy parametrów izolacyjnych można wykorzystać beton wodoszczelny. Ten typ mieszanki jest droższy od tradycyjnego. Jeśli fundamenty mają konstrukcję monolityczną, dopuszcza się rezygnację z hydroizolacji. W praktyce stosuje się dodatkowe systemowe urządzenia do uszczelniania newralgicznych miejsc.

Fundamenty zazwyczaj izoluje się również na powierzchniach pionowych. Ważne jest, aby prawidłowo dobrać materiały izolacyjne na oba typy powierzchni. Nie wszystkie typy tworzyw mogą być ze sobą łączone. Ważną kwestią jest również odpowiednie połączenie izolacji pionowej z poziomą na zakład.

Materiały do wykonania izolacji poziomej

Izolacja pozioma ław fundamentowych zazwyczaj wykonywana jest z użyciem:

  • mas bitumicznych (KMB) w postaci różnego rodzaju lepików i mas asfaltowych. Najczęściej wybieranym wariantem są lepiszcza z dodatkiem żywic, kauczuku lub polimerów. Efektem całkowitego wyschnięcia środka jest elastyczna, szczelna warstwa chroniąca fundamenty przed działaniem wilgoci;
  • folii budowlanej ‒ folia do izolacji poziomej powinna mieć minimalną grubość 0,6 milimetra;
  • papy ‒ jest to najbardziej popularny materiał do wykonywania izolacji poziomych. Jej główną zaletą są wysokie parametry odporności na czynniki mechaniczne. Równocześnie materiał ten jest wysoce elastyczny, co pozwala na swobodne ruchy konstrukcyjne obiektu związane z naprężeniami termicznymi oraz osiadaniem. Papy dostępne są w wariancie samoprzylepnym oraz termozgrzewalnym, przy którym konieczne jest użycie palnika oraz odpowiedniego typu lepiku. Wybierając materiał rolowy na izolację poziomą, należy odpowiednio dobrać jego typ. Ze względu na parametry trwałościowe zalecane są papy z matrycą polipropylenową lub na welonie szklanym;
  • mikrozapraw (szlamów uszczelniających) ‒ zwykle nakłada się je cienkowarstwowo, tworząc elastyczną powłokę. Produkty te wykazują dużą odporność na warunki atmosferyczne. Nie tracą właściwości pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania oraz związków zawartych w wodzie. Cechuje je łatwość nakładania oraz wysokie parametry przyczepności.

Izolacja przeciwwilgociowa w użytkowanym budynku

Izolacja pozioma fundamentów w istniejącym budynku nie jest ani łatwa, ani tania do wykonania. W takim przypadku najczęściej wykonuje się odpowiedniego typu iniekcję. Może to być iniekcja krystaliczna polegająca na nawierceniu w miejscu styku fundamentów oraz ścian siatki otworów w rozstawie kilkunastu centymetrów. Po ich oczyszczeniu do środka aplikuje się specjalną mieszankę cementu, wody oraz odpowiedniego typu aktywatorów krzemianowych o właściwościach penetrujących. Odmianę iniekcji krystalicznej stanowi termoiniekcja. W tym przypadku przed wtłoczeniem mieszanki do otworów tłoczy się gorące powietrze, co poprawia jej skuteczność. Izolacja pozioma fundamentów w starym domu może zostać wykonana poprzez podbicie ław lub podcięcie muru. W obu przypadkach izolację tworzy się z masy bitumicznej lub papy. Tego typu prace muszą zostać starannie zaplanowane. Odsłonięcie zbyt dużej części fundamentów mogłoby skutkować utratą stateczności. W związku z tym należy wykonać dokładny projekt ich odsłaniania. Prace projektowe i wykonawcze powinny być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności oraz zakresie.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: