Drewniany gont to deszczułki w formie ciętej lub łupanej układane na połaciach dachowych. Pokrycie tego typu nie obciąża znacząco elementów konstrukcyjnych. Jego ułożenie wymaga jednak doświadczenia.

Dach z gontu drewnianego nadaje bryle budynku niepowtarzalny charakter. Pokrycie tego typu pasuje zarówno do budynków utrzymanych w klasycznej stylistyce, jak i modernistycznych obiektów budowlanych. Gonty drewniane na dachu mogą mieć prostą surową formę lub tworzyć określony wzór geometryczny.

Czym charakteryzuje się gont dachowy?

Gont drewniany jest rodzajem pokrycia dachowego w formie deszczułek o kształcie prostokątnym, długości od 30 cm do 45 cm, szerokości od 6 cm do 10 cm i grubości od 0,4 cm do 1 cm. Elementy tego typu są obrabiane poprzez cięcie lub łupanie. Gonty pierwszego typu charakteryzują się gładką powierzchnią, a drugiego chropowatą strukturą. Deszczułki poddawane łupaniu z reguły kształtuje się wzdłuż naturalnego, warstwowego układu włókien surowca. Dzięki takiemu działaniu gotowy wyrób cechuje się lepszymi parametrami trwałościowymi i mniejszą nasiąkliwością niż elementy cięte mechanicznie. Na rynku budowlanym są także dostępne gonty ze specjalnie wyprofilowanymi krawędziami na wpust i wypust. Użycie takich deszczułek zapewnia zwiększenie sztywności połączeń pomiędzy pojedynczymi fragmentami, a także poprawę szczelności całego pokrycia. Część producentów oferuje również elementy z ozdobnym wykończeniem jednej z krawędzi. Gonty tego typu służą głównie do wykańczania linii okapowej dachu.

Drewno na dachówkę drewnianą jest pozyskiwane w miesiącach zimowych. Dzięki temu, że w tym czasie w materiale nie krążą soki, możliwe jest pozyskanie surowca o najlepszych parametrach wytrzymałościowo-trwałościowych.

Na czym polega krycie gontem drewnianym?

Dobierając deszczułki do krycia dachu, należy pamiętać, że nie można do tego celu użyć elementów noszących ślady zapleśnienia lub zagrzybienia. Przy zakupie gontów dobrze jest wybierać wyroby z jak najmniejszą ilością sęków.

Gont drewniany jest typem pokrycia, które może być układane na połaciach o minimalnym kącie nachylenia wynoszącym 18°. Przy tak niedużym spadku konieczne jest jednak zapewnienie wydajnej wentylacji warstw wykończeniowych. W przypadku dachów nachylonych o więcej niż 38° można zastosować dwie warstwy gontów drewnianych. Jeśli pochylenie połaci jest mniejsze, deszczułki układa się trzywarstwowo. Montowanie gontu drewnianego przeprowadza się na sztywnym poszyciu. Materiał ociepleniowy dachu umieszcza się natomiast pomiędzy belkami krokwiowymi. Jako izolację termiczną z reguły stosuje się wełnę mineralną. Przy przejściach przewodów kominowych przez płaszczyznę dachu stosuje się kołnierze blaszane dla uszczelnienia newralgicznej strefy.

Dach z gontu drewnianego - zalety i wady

Główną zaletą gontu drewnianego jest jego lekkość. Szacuje się, że metr kwadratowy takiego materiału waży do 30 kg na m2. Planowane użycie gontów drewnianych umożliwia zastosowanie mniejszych przekrojów elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. Pokrycie dachu z elementów drewnianych cechuje się także wysoką trwałością. Kwestia ta jest ściśle powiązana z faktem, iż zgodnie z technologią montażu znaczna część pojedynczych gontów jest przesłonięta kolejnymi rzędami drewnianych elementów (na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych i promieniowania słonecznego narażona jest jedna trzecia powierzchni danej deseczki). Żywotność pokrycia z gontów można wydłużyć poprzez okresową impregnację dachu.

Za podstawową wadę gontów z drewna uznaje się pracochłonność ich montażu. Ułożenie takiego pokrycia na średniej wielkości dachu zajmuje około 2 tygodni. Za kłopotliwą uznaje się również konieczność wykonywania regularnych czynności pielęgnacyjno-konserwacyjnych. Należy także pamiętać, że drewno jako materiał pokrywający dach jest podatne na działanie ognia, a odpowiednie zabezpieczenie takiego wykończenia generuje dodatkowe koszty.

Cena za m2 gontu drewnianego

Cena gontu drewnianego zależy między innymi od tego, z jakiego drewna są wykonane deszczułki. Przy wycenie m2 takiego pokrycia producenci zazwyczaj wyliczają ilość potrzebną do zrealizowania podwójnej warstwy. Najniższe koszty generuje gont osikowy, którego cena wynosi około 60 zł za m2. W przypadku deszczułek świerkowych należy liczyć się z kosztami około 70 zł za m2, natomiast modrzewiowych nawet 90 zł za m2. Do wydatków związanych z zakupem materiału należy dodać także koszty jego ułożenia na połaciach. Koszty robocizny w przypadku gontu ciętego wynoszą z reguły od 80 do 120 zł za m2. Jeśli na dachu mają zostać ułożone elementy łupane, cena ułożenia przekracza 200 zł za m2.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: