Gąsior dachowy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie dachu, zabezpieczając cały układ przed wodą opadową oraz umożliwiając odprowadzenie pary wodnej z warstw tworzących konstrukcję przekrycia budynku. Tego rodzaju elementy wykończeniowe mają postać specjalnych kształtek lub dachówek.

Gąsiory dachowe to elementy pełniące funkcję użytkową i wizualną na połaciach dachu. W związku z tym zaleca się, aby materiał, z jakiego są wykonane, był dopasowany do materiału pokrycia konstrukcji. W przypadku wykańczania połaci dachówkami ceramicznymi najlepszy będzie gąsior dachowy ceramiczny, natomiast gąsior do wykończenia pokrycia z blachy trapezowej powinien być blaszany

Jaką funkcję pełni gąsior dachowy?

Gąsior to zespół elementów przekrywających kalenicę dachu składający się z odpowiednio ukształtowanych dachówek lub kształtek. Wyroby tego typu powinny być dopasowane do materiału zastosowanego na pokrycie połaci. Głównym zadaniem gąsiorów dachowych jest zabezpieczenie szczytowego styku połaci dachowych przed dostaniem się wody opadowej. Elementy przekrywające najwyższe linie dachu powinny także zapewniać możliwość odprowadzenia powietrza, które dostaje się do warstw dachu poprzez szczeliny znajdujące się w okolicy okapu i niesie cząsteczki pary wodnej przenikającej z wnętrza obiektu. W przypadku gdy wilgoć nie ma drogi ujścia, dochodzi do trwałego zawilgocenia ocieplenia przegrody oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych będących jej częścią nośną. Aby zapobiec kumulacji pary wodnej, pod elementami wykończeniowymi kalenicy należy pozostawić pustą przestrzeń. W przypadku, gdy dany system dachowy zakłada montaż w pełni szczelnych gąsiorów, trzeba zastosować układ dachówek lub kominków wentylacyjnych montowanych w bezpośrednim sąsiedztwie (poniżej) linii kalenicowej.

Jakie są rodzaje gąsiorów dachowych?

Rodzaj gąsiorów dachowych zalecanych do stosowania na danej płaszczyźnie dachu zależy od rodzaju materiału użytego do wykonania pokrycia. Dzięki temu całość wykończenia poszczególnych połaci jest ze sobą spójna. Gąsiory dachowe są zróżnicowane także pod względem wymiarowym. Mniejsze są przeznaczone do montażu na dachu krytym elementami drobnowymiarowymi, natomiast większe - dużymi dachówkami lub blachą.

Do najpopularniejszych elementów przeznaczonych do zakrywania styku połaciowego należą między innymi:

  • gąsiory dachowe ceramiczne - elementy wykończeniowe przeznaczone do pokryć ceramicznych. Wyroby tego typu, podobnie jak inne elementy na bazie gliny, cechują się znacznym ciężarem;
  • gąsiory dachowe do blachy trapezowej - elementy przeznaczone do montażu na kalenicach dachów pokrywanych blachą trapezową lub modułową, będące częścią całego systemu wykończeniowego połaci.

Elementy systemu do wykańczania linii kalenicy różnią się także pod względem budowy związanej z zakładanym miejscem ich wbudowania. Z tego względu wyróżnia się między innymi:

  • gąsiory główne - elementy przeznaczone do przekrywania linii stykowych kalenicy szczytowej, a także kalenic położonych poniżej najwyższego poziomu dachu oraz innych linii stykowych dwóch połaci połączonych pod kątem wypukłym;
  • zaślepki gąsiora - elementy przeznaczone do przesłonięcia początku i końca linii szczytowej od czoła;
  • trójniki (łączniki gąsiorów) - kształtki umożliwiające wykonanie estetycznego przekrycia w miejscu styku trzech połaci;
  • klamry do gąsiorów - elementy łączące system pojedynczych gąsiorów w całość oraz mocujące je do podłoża.

Gąsiory dachowe - montaż, cena

Montaż gąsiorów dachowych może być przeprowadzany na kilka sposobów i z reguły zależy od materiału, z jakiego zostały wykonane. Mocowanie można realizować między innymi poprzez użycie zaprawy klejącej. Alternatywnym sposobem, aktualnie najczęściej stosowanym, jest zastosowanie specjalnych systemowych elementów do łączenia na sucho. Należy pamiętać, że w każdej sytuacji zalecana metoda montażu jest określana przez producenta całego systemu pokrycia dachowego. Dla zachowania gwarancji warto więc przestrzegać zaleceń wytwórców.

Cena gąsiorów dachowych zależy w głównej mierze od ich typu, a ściślej mówiąc od materiału wykonania. Wśród rodzajów elementów wykończeniowych do kalenicy dostępnych na rynku budowlanym najwyższe koszty generują gąsiory ceramiczne. Ich cena wynosi z reguły kilkadziesiąt złotych za sztukę. Tańszą alternatywą wyrobów glinianych są gąsiory blaszane. Jak już wspomniano, gąsior dachowy powinien być częścią konkretnego systemu. Dzięki temu nie tylko będzie stanowił estetyczne wykończenie dachu, ale również będzie współpracował z resztą elementów pod względem użytkowym, zapewniając wydajną wentylację wszystkich warstw oraz w pełni chroniąc przed dostępem wody opadowej.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: