Drewniany domek szkieletowy jest lekkim typem konstrukcji, którą można posadowić na fundamencie oszczędnościowym – punktowym. Posadowienie tego rodzaju można zrealizować na różne sposoby.

Fundament punktowy najczęściej wykonuje się z rur szalunkowych lub bloczków betonowych. Zrealizowanie tej formy posadowienia nie musi być poprzedzone skomplikowanymi robotami ziemnymi.

Czym jest fundament punktowy?

Obiekty mieszkalne wznoszone w technologii drewnianej szkieletowej lub wykonywane z izolacyjnych paneli strukturalnych cechują się znacznie mniejszym ciężarem w porównaniu do budynków stawianych w technologii tradycyjnej - murowanej lub z betonu (nawet jeśli są budowane z pustaków i elementów z betonu komórkowego). Ze względu na mniejszą wartość obciążeń przenoszonych z elementów konstrukcyjnych na grunt, w takim przypadku możliwa jest oszczędność na stanie zerowym budynku poprzez zastosowanie fundamentów punktowych. Ten sposób posadowienia jest szczególnie polecany w sytuacji występowania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych w miejscu planowanego wzniesienia lekkiej konstrukcji.

Fundament punktowy z bloczków betonowych

Wykonanie fundamentu punktowego z bloczków betonowych jest najłatwiejszym i najszybszym sposobem na posadowienie domu szkieletowego, drewnianego domku letniskowego lub altany. Elementy tego typu są określane mianem betonitów i charakteryzują się odpornością na działanie wilgoci oraz dobrymi parametrami wytrzymałości na ściskanie. Bloczki betonowe należy rozmieszczać wzdłuż strategicznych liniowych elementów konstrukcyjnych budynku (m.in. po obrysie - w linii ścian oraz pod legarami podłogowymi). Takie działanie umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru obiektu na podłoże gruntowe. Zastosowanie betonitów umożliwia także zniwelowanie ewentualnych nierówności terenu. W takim przypadku w jednym punkcie można ustawić kilka elementów jeden na drugim.

Betonowe bloczki przeznaczone do wykonywania fundamentów punktowych są wykonywane z betonu klasy C 12/15, C 16/20 lub C 20/25. Wyroby budowlane tego typu są dostępne w ogólnej sprzedaży detalicznej, w związku z czym roboty polegające na posadowieniu lekkiej konstrukcji drewnianej można z powodzeniem zrealizować we własnym zakresie. Betonity mają kształt prostopadłościanu. Typowe wymiary bloczków betonowych wynoszą 380×250 mm, 380×140 mm lub 380×120 mm. Waga pojedynczego elementu zazwyczaj nie przekracza 30 kg. Koszt wykonania posadowienia budynku na fundamencie punktowych z betonitów z reguły wynosi od 40 do 60 zł za metr kwadratowy powierzchni. Jeśli roboty nad stanem zero mają być realizowane systemem zleconym, do wskazanego zakresu cenowego należy doliczyć koszty robocizny. Wykonanie konstrukcji fundamentu punktowego najczęściej nie wymaga skomplikowanych robót związanych z przygotowaniem podłoża. Zaleca się jednak, aby teren pod budynkiem utwardzić za pomocą warstwy tłucznia lub klińca.

Fundament punktowy z rur szalunkowych

Alternatywą dla fundamentu punktowego z bloczków betonowych jest posadowienie z rur szalunkowych. Uważa się, że ten drugi rodzaj elementów fundamentowych jest solidniejszy niż prefabrykowane bloczki. Realizacja posadowienia na tulejach szalunkowych polega na zagłębieniu kartonowych kształtek w uprzednio przygotowanych otworach w gruncie, a następnie wypełnieniu ich mieszanką betonową. Podczas umiejscawiania tulei w otworach należy pamiętać, że poszczególne elementy nie muszą ściśle przylegać do dna zagłębień, jednak ważne jest zachowanie pionowości wszystkich elementów. Równie istotne jest dopilnowanie poziomu górnej podstawy każdego szalunku oraz niedopuszczenie do powstania różnic w rzędnej ich położenia. Wykonanie fundamentu z rur szalunkowych jest nieco bardziej skomplikowane niż ułożenie bloczków prefabrykowanych. Z tego względu realizację tej formy posadowienia poleca się zlecić profesjonalnemu wykonawcy robót ziemno-fundamentowych. Fundament punktowy z szalunków słupowych jest zalecany przede wszystkim w sytuacji, gdy podłoże gruntowe nie zostało dokładnie rozpoznane lub teren, na którym ma zostać wzniesiony obiekt budowlany, cechuje się dużymi nierównościami.

Czy fundament punktowy może być wykonany w każdej sytuacji?

Jak wspomniano powyżej, fundament punktowy może zostać wykorzystany do posadowienia obiektów o lekkiej konstrukcji, najczęściej drewnianej. Należy jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, w których mimo stosunkowo niewielkich obciążeń przenoszonych na grunt wykonanie posadowienia punktowego będzie niemożliwe. W takich przypadkach fundament pod dom szkieletowy, drewniany dom letniskowy lub altanę zazwyczaj realizuje się poprzez wylanie płyty fundamentowej. Tego rodzaju fundament bezpośredni cechuje się bowiem największą stabilnością spośród wszystkich rodzajów posadowień.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: