Bloczki betonowe na fundament to nowoczesne rozwiązanie stosowane głównie w budownictwie indywidualnym. Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych do wzniesienia konstrukcji ścian fundamentowych budynku znacząco ułatwia i przyspiesza roboty budowlane.

Bloczki betonowe charakteryzują się przede wszystkim łatwością montażu oraz wytrzymałością. Oprócz tego cechują się wysokimi parametrami izolacyjności, dzięki czemu chronią budynek przed stratami ciepła w miesiącach zimowych.

Bloczki betonowe na fundament - charakterystyka

Bloczki betonowe należą do grupy elementów murowych, które stosuje się przede wszystkim do budowy ścian fundamentowych oraz ścian piwnic. Bloczki tego typu można wykorzystać także do wznoszenia najniższej części przegród nośnych znajdujących się przy gruncie, a także do konstruowania słupów i podmurówek ogrodzeniowych. Elementy murowe w postaci bloczków charakteryzują się dużą trwałością i wytrzymałością na obciążenia ściskające, dzięki czemu są w stanie przenieść ciężar całego obiektu budowlanego. Beton użyty do produkcji bloczków wykazuje odporność na działanie czynników pogodowych oraz trwale wilgotnego środowiska, które podlega zjawisku okresowego cyklicznego zamrażania-rozmrażania. Co więcej, elementy te nie są podatne na działanie ognia i wysokiej temperatury.

Do produkcji bloczków stosuje się beton o klasie wytrzymałości na ściskanie C12/15 lub C16/20. Mieszanka betonowa do wytwarzania prefabrykowanych elementów fundamentowych składa się z cementu portlandzkiego, mieszanki kruszywowej oraz wody. W procesie produkcyjnym składniki masy betonowej miesza się ze sobą, a następnie umieszcza w specjalnych formach i poddaje wibroprasowaniu. Zastosowanie takiej metody zagęszczania pozwala na osiągnięcie jednolitej struktury i wysokich parametrów mechanicznych we wszystkich kierunkach.

Jak policzyć, ile bloczków fundamentowych potrzeba na dany fundament?

Bloczki fundamentowe mogą mieć różną formę. Najtańsze elementy tego typu są prostopadłościanami, których transport ręczny odbywa się poprzez chwytanie i przenoszenie od spodniej strony. Część producentów ma w swojej ofercie bloczki wyposażone w specjalnie wyprofilowane zagłębienia ułatwiające chwytanie. Na rynku budowlanym są dostępne także elementy z krawędziami uformowanymi na tzw. pióro-wpust. Podczas układania bloczków tego typu nie ma konieczności wypełniania zaprawą spoin pionowych.

W związku z tym, że pojedynczy bloczek cechuje się dużą gęstością i ciężarem, jego wymiary nie mogą być duże. Typowe długości boków prefabrykowanych elementów betonowych wynoszą 382412 cm oraz 492412 cm. Przegrody z bloczków betonowych buduje się z wykorzystaniem tradycyjnej zaprawy do murowania. W przypadku stosowania elementów murowych bez wyprofilowanych krawędzi mieszanką wypełnia się zarówno spoiny poziome, jak i pionowe. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić w granicach 1,0‒1,5 cm. Liczba bloczków fundamentowych potrzebnych do wzniesienia 1 metra kwadratowego muru jest zależna przede wszystkim od grubości przegrody. Stosując ten sam typ elementów, mamy możliwość wybudowania ściany o trzech różnych grubościach w zależności od sposobu ułożenia pojedynczego bloczka (dłuższy bok wzdłuż lub w poprzek muru, na sztorc). W przypadku wznoszenia muru o maksymalnej grubości (38 lub 49 cm) niezależnie od typu zastosowanych bloczków będziemy ich potrzebować około 35 na każdy metr kwadratowy powierzchni. Do budowy ściany o grubości 24 cm potrzeba około 17 lub 22 bloczków. Wznosząc przegrodę o grubości 12 cm, trzeba przygotować około 8 lub 11 elementów. Obliczenie szacunkowej liczby potrzebnych bloczków na metr kwadratowy powierzchni nie jest skomplikowane. W tym celu należy podzielić 1 m2 przez iloczyn wymiarów pojedynczego elementu murowego (jeden wymiar jest grubością ściany, a pozostałe dwa są widoczne z boku).

Fundament z bloczków betonowych - porady

Jak wspomniano powyżej, do budowy muru z bloczków fundamentowych należy użyć tradycyjnej zaprawy cementowej. Rozpoczynając roboty murarskie, należy pamiętać, że bardzo duże znaczenie dla poprawności wykonania całej przegrody ma dokładność ułożenia pierwszej warstwy bloczków. Jest to związane z faktem, iż powierzchnia ław fundamentowych nie zawsze jest równa, co wiąże się z koniecznością zniwelowania nierówności za pomocą zaprawy. Błędy popełnione na tym etapie mogą skutkować obniżeniem wytrzymałości całej konstrukcji. Murowanie należy rozpocząć od naroży budynku, a poziomy poszczególnych warstw muru sprawdzać z użyciem niwelatora lub poziomicy wężowej. Podczas prac murarskich trzeba także dbać o dokładność wypełniania i równość spoin. Wzajemnie krzyżujące się ściany należy odpowiednio ze sobą powiązać poprzez wzajemne przemurowanie.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: