Dom może zostać wybudowany także bez uzyskiwania pozwolenia na budowę.

 

Domy budowane bez pozwolenia muszą w prawie budowlanym mieć określone parametry. Możliwe jest również wznoszenie bez pozwolenia niektórych budynków gospodarczych i obiektów małej architektury.

Budowanie domu bez pozwolenia – czy to w ogóle możliwe

Tak. Dom bez pozwolenia nie jest czymś abstrakcyjnym. Pod pewnymi warunkami można zacząć budować bez konieczności poświęcania czasu na kompletowanie dokumentów i wizyty w urzędach, w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Istnieje możliwość postawienia konstrukcji, jaką jest dom bez pozwolenia.

Chcesz zaoszczędzić przy budowie lub remoncie domu? Te zniżki mogą Cię zainteresować >>>

Całoroczny dom jest możliwy do wniesienia dzięki znowelizowanemu prawu budowlanemu, które weszło w życie w czerwcu 2015 roku. Wiele osób niemających szans na wybudowanie domu ze względu na brak działki czy odpowiednich funduszy, zastanawia się, jaki dom bez pozwolenia mogą samodzielnie wznieść i nie będzie to później zakwestionowane przez organy nadzoru budowlanego.

Budowanie bez pozwolenia łatwiejsze po ostatniej nowelizacji prawa budowlanego – dlaczego

Zmiany, które zawiera nowelizacja prawa budowlanego, skróciły procedury związane z początkiem budowy domów. Po wejściu nowych przepisów istnieje możliwość rozpoczęcia budowy zgodnie ze starą procedurą, gdzie czeka się na wydanie pozwolenia na budowę, lub postawienia małego domu bez pozwolenia, ale ze zgłoszeniem, co pozwoli osobom budującym zaoszczędzić do kilku tygodni na czekanie na decyzję organu nadzoru budowlanego.

Warunki dla budowy bez pozwolenia – przydatne informacje

Wiele osób coraz częściej zastanawia się nad budowaniem domu bez pozwolenia, jednak nie są one do końca świadome, jakie warunki musi spełnić dom bez pozwolenia, tj. wymiary, rozwiązania konstrukcyjne. Kolejnym pytaniem jest to, do ilu metrów dom bez pozwolenia może mieć powierzchni.

Bez pozwolenia na budowę można wznieść następujące rodzaje budynków:

dom bez pozwolenia na działce rolnej, który jest domem letniskowym,

● garaż,

● budynki gospodarcze.

Nie można wybudować domu bez pozwolenia z poddaszem, ponieważ dom bez pozwolenia jest traktowany jako budynek rekreacji indywidualnej i musi spełniać następujące parametry:

● wolnostojący,

● parterowy,

● powierzchnia do 35 m2,

● jeden budynek na 500 m2 działki.

Od strony praktycznej Polacy najczęściej jako dom bez pozwolenia na budowę wznoszą małe domy na działkach na wsi w pobliżu aglomeracji miejskich. Bez pozwolenia powszechnie też wznosi się przydomowe oranżerie, ganki, altany czy garaże.

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane dopuszcza również budowanie bez pozwolenia wiat (np. wiaty na maszyny gospodarcze) o powierzchni do 50 m2, pod warunkiem że buduje się je na działkach, gdzie są już inne budynki gospodarcze.

Dopuszczalne jest budowanie bez pozwolenia różnych obiektów małej architektury, jak chociażby ogrodzeń czy zbiorników do szamb.

Do ilu metrów można postawić dom bez pozwolenia

Taki dom może mieć powierzchnię do 35 m2. Nie można bez pozwolenia postawić jednego domu o powierzchni 50 m2, zamiast dwóch o powierzchni 25 m2. Inwestor ma w zasadzie pełną dowolność, budując dom bez pozwolenia. Ile metrów będzie on miał, jest jego decyzją, byle nie więcej niż wspomniane 35 m2.

Kiedy można zacząć budować dom bez pozwolenia na budowę

Inwestor, który składa wniosek ze zgłoszeniem, musi czekać na decyzję starosty, który wydaje ją do 30 dni. Jeśli w tym czasie nie otrzyma odpowiedzi ze strony organu, oznacza to, że może rozpocząć prace. To tak zwana zasada milczącej zgody. Zgłoszenie jest uznane za skuteczne, jeśli będzie zawierało wymaganą dokumentację. Kiedy nie jest ona uzupełniona, organ w drodze postanowienia nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów. Kiedy dokumentacja nadal nie jest uzupełniona, organ wnosi sprzeciw wydawany w drodze decyzji administracyjnej.

We wniosku zgłoszeniowym inwestor musi zawrzeć:

● cztery egzemplarze projektu budowlanego, które muszą być opatrzone w uzgodnienia, pozwolenia i opinie,

● oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych,

Ponadto w zależności od potrzeb inwestor musi dostarczyć szkice i rysunki, które opisują zamiary budowania, a także określenia zakresu i sposobu wykonania prac budowlanych.

Zainteresowanie budowaniem bez pozwolenia jest w Polsce wysokie. Polacy doceniają to, że mogą takie obiekty wznosić, pomijając szereg czasochłonnych formalności urzędowych. Prawna dopuszczalność na budowanie bez pozwolenia chociażby obiektów małej architektury przy domach jest bardzo istotna. Ludzie mogą rozwijać swoje tereny przydomowe bez zbędnych obowiązków formalnych.