Zbrojenie stropu monolitycznego stanowią pręty stalowe, które otula beton. Płyty żelbetowe wykonuje się bezpośrednio na budowie. Tego rodzaju strop może być wylany zarówno w prostym budynku jednorodzinnym, jak i w obiekcie przemysłowym o skomplikowanym kształcie.

Rodzaj stropu i jego konstrukcja są dobierane przez projektanta na etapie wykonywania projektu budowlanego. Podczas doboru tego typu przegrody należy wziąć pod uwagę między innymi kształt obiektu, rozpiętość podpór i obciążenia, a także przeanalizować cenę danej koncepcji. Powszechnym rozwiązaniem stosowanym przez konstruktorów jest strop monolityczny żelbetowy.

Czym są stropy monolityczne?

Strop monolityczny ma postać płyty żelbetowej (betonu zbrojonego prętami) o grubości od 6 do 20 cm. Elementy te wykonuje się bezpośrednio na budowie. Stropy monolityczne bez dodatkowych wzmocnień (podciągów i żeber) wykonuje się wtedy, gdy rozpiętość między podporami (ścianami) nie przekracza 6 m (jest to maksymalna rozpiętość stropu monolitycznego). W przypadku większych rozpiętości konieczne są dodatkowe elementy w postaci belek. Płyty żelbetowe są bardzo praktycznym rozwiązaniem w przypadku obiektów o skomplikowanym, nieregularnym kształcie.

Do wykonania stropu monolitycznego niezbędny jest szalunek w postaci tradycyjnego deskowania (z desek podpartych drewnianymi okrąglakami) lub systemowy (składający się z elementów wielokrotnego użytku). Szalowanie stropu monolitycznego odbywa się na placu budowy.

Zbrojenie i betonowanie stropu monolitycznego – zasady

Po zaszalowaniu stropu konieczne jest ułożenie zbrojenia. Projektant dobiera średnicę, rozstaw i kształt prętów w zależności od rozpiętości płyty oraz wielkości obciążeń, które będzie musiała przenieść. Pręty zbrojeniowe można docinać i giąć bezpośrednio na placu budowy lub zamówić w zakładzie zbrojarskim w formie gotowej do wbudowania. Druga opcja znacząco ułatwia i przyspiesza prace nad tym etapem budowy, wiąże się jednak z wyższą ceną. Dla zapewnienia wymaganej normatywami otuliny betonu (odległości pomiędzy brzegiem prętów a krawędzią betonu) stosuje się specjalne podkładki dystansowe.

Ułożone w sposób dwukierunkowy zbrojenie zalewane jest warstwą betonu o wytrzymałości określonej projektem wytrzymałości. Mieszankę betonową najlepiej zamówić w betoniarni. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że beton ma wymagane parametry. Betonowanie z wykorzystaniem betonowozów i pompy wpłynie pozytywnie na tempo prac.

Świeżo wylana mieszanka betonowa wymaga zagęszczenia i odpowiedniej pielęgnacji. Przede wszystkim nie może ona zbyt szybko wysychać, ponieważ wiąże się to z powstaniem rys skurczowych i utratą jednorodności struktury. Aby temu zapobiec, powierzchnię betonu w ciepłe dni należy przykryć folią budowlaną, a w przypadku bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych polewać wodą przez kilka dni. Jeśli prace betoniarskie są wykonywane podczas niskich temperatur, należy zadbać o osłonę betonowanego elementu przed wiatrem, a w sytuacji wystąpienia przymrozków odpowiednio go ogrzać. Na wymagany czas pielęgnacji płyty wpływają głównie zewnętrzne warunki atmosferyczne i grubość stropu monolitycznego.

Zalety i wady stropu monolitycznego

Strop monolityczny należy do tradycyjnych rozwiązań. Można go wykonywać przy dużych rozpiętościach pomiędzy ścianami, co daje możliwość swobodnego kształtowania przestrzeni na kondygnacji znajdującej się bezpośrednio pod płytą żelbetową. Tego rodzaju strop usztywnia cały obiekt oraz umożliwia przeniesienie dużych obciążeń. Płyta z betonu zbrojonego cechuje się bardzo wysokimi parametrami izolacyjności akustycznej, dzięki czemu tłumi nawet dźwięki uderzeniowe. Zaletą jest również fakt, iż strop żelbetowy nie ulega klawiszowaniu. Gładkość spodniej powierzchni ułatwia prace związane z tynkowaniem. Projektanci doceniają go także za możliwość kształtowania płaszczyzn o nieregularnych kształtach. Co więcej, materiały niezbędne do wykonania płyty są szeroko dostępne na rynku budowlanym.

Wśród wad stropu monolitycznego należy wskazać przede wszystkim jego pracochłonność. Szalowanie i zbrojenie trwa kilka dni (stropy prefabrykowane można wykonać w całości w jeden dzień). Co więcej, po wylaniu płyty żelbetowej konieczna jest przerwa technologiczna potrzebna do osiągnięcia przez beton pełnej wytrzymałości.

Strop monolityczny – cena

Koszt stropu monolitycznego jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi rodzajami stropów. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, iż prace ciesielskie i zbrojarskie trwają kilka dni, wzrasta więc cena robocizny. Zakup stali zbrojeniowej oraz mieszanki betonowej również oznacza spore wydatki. Tona prętów stalowych to koszt około 1700 zł, za beton z wytwórni zapłacimy około 180 zł/m3. Należy pamiętać, że do prac niezbędne są także elementy szalunkowe (można je kupić lub wypożyczyć), a beton po wbudowaniu wymaga odpowiedniej pielęgnacji.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: