Mostek termiczny przyczynia się do wychłodzenia budynku, może również powodować poważne uszkodzenia jego konstrukcji. Jego pierwszym objawem może być zawilgocenie ścian oraz powstanie pleśni na ścianach mieszkania lub domu. Aby tego uniknąć, powinno się zapobiegać mostkom termicznym już na etapie projektowania budynku.

Jedną z przyczyn powstania mostków termicznych są błędy popełnione na etapie projektowania lub wykonywania budynku. Wszelkie połączenia stropu z płytą balkonową, ściany piwnicy, wieńce czy nadproża są potencjalnie narażone na ciągłe utraty ciepła, dlatego trzeba na nie zwracać szczególną uwagę przy ocieplaniu i innych pracach wykończeniowych.

 

Co to jest mostek termiczny?

Mostek termiczny (inaczej mostek cieplny) to element przegrody budowlanej, który ma wyższy współczynnik przewodzenia ciepła. Kiedy dochodzi do różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku, następuje wychłodzenie tej przegrody. Poprzez mostek termiczny odbywa się wzmożona, niekontrolowana utrata ciepła. Im większy jest mostek termiczny, tym większe wychłodzenie następuje wewnątrz budynku. Zjawisko to niesie ze sobą ryzyko pojawienia się pary wodnej po przekroczeniu punktu rosy, co z kolei prowadzi do występowania na ścianach zawilgoceń, a z czasem nawet grzybów lub pleśni.

Gdzie tworzą się mostki termiczne?

Istnieje wiele powodów powstawania mostków termicznych. Jednym z nich może być źle wykonany budynek, a przede wszystkim przerwanie ciągłości izolacji. Błędy dotyczą przede wszystkim niewłaściwego rozmieszczenia okien, niewłaściwie zamontowanych ościeżnic okien oraz nieodpowiedniego ukształtowania bryły budynku. Powszechnym miejscem występowania mostków cieplnych są węzły konstrukcyjne łączące elementy budynku, na przykład miejsce połączenia dachu i ścian zewnętrznych, połączenie balkonu ze stropem, nadproża, wieńce, ściany piwnic.

Mostek termiczny ‒ zagrożenia

Istnienie mostka termicznego pociąga za sobą poważne konsekwencje, które mogą być niezwykle uciążliwe. Przede wszystkim powoduje utratę ciepła, której efektem jest ujemny bilans cieplny. Straty energetyczne mogą z kolei znacząco podwyższyć koszty utrzymania budynku.

Innym zagrożeniem związanym z występowaniem mostka termicznego jest wychłodzenie przegrody zewnętrznej budynku. Na skutek różnic temperatur może tam skraplać się para wodna, a wilgotne środowisko sprzyja rozwijaniu się grzybów i pleśni, które nie tylko nieestetycznie wyglądają, ale mają również wpływ na zdrowie domowników: mogą nasilać lub powodować alergie, choroby reumatyczne czy choroby dróg oddechowych.

Mostek termiczny może doprowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcji budynku. Przykładem może być miejsce styku płyty balkonowej ze stropem. Strop o temperaturze pokojowej styka się z balkonem, którego temperatura zmienia się wraz z warunkami atmosferycznymi. Wynikająca z tego różnica temperatur na styku tych dwóch elementów może powodować pęknięcia oraz zarysowania płyty balkonowej. Niestety mostek termiczny w istniejącym już budynku ciężko usunąć, dlatego etap projektowania budynku jest niezwykle ważny.

Mostek termiczny ‒ jak mu zaradzić?

Lokalizację mostków można zbadać za pomocą termografii. Metoda ta polega na zobrazowaniu podczerwienią i rejestrację promieniowania cieplnego, które emitowane jest przez budynek, a także pozwala na dokładny pomiar temperatur obiektu.

Jeżeli po takim zobrazowaniu wiemy już, że mostek termiczny na pewno występuje w naszym domu, należy pozbyć się pleśni i zawilgoceń na budynku. Następnie trzeba sprawdzić stan konstrukcji ‒ jeżeli okaże się, że występują w nim jakiekolwiek ubytki i pęknięcia, należy jak najszybciej je naprawić. Ostatnim krokiem jest uzupełnienie izolacji budynku w miejscach, gdzie jest to potrzebne.

Aby zapobiec powstawaniu mostków termicznych, należy dopilnować poprawnego wykonania izolacji stropów oraz dachu. Wszelkie pęknięcia na izolacji powinny być zlikwidowane i powinna być zachowana ciągłość izolacji wszystkich elementów konstrukcyjnych. Ważna jest także dobra izolacja piwnicy ‒ powinna być wykonana od zewnątrz i od wewnątrz, tak aby stanowiła ciągłość z izolacją stropu. Zastępowanie balkonów tradycyjnych tymi o konstrukcji samonośnej lub wiszącej wpływa korzystnie na stan konstrukcji budynku. Warto wykorzystać również łącznik balkonowy przeznaczony do termoizolacji.

Kolejną ważną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie okien. Stolarka otworowa powinna być montowana w warstwie izolacji, tak aby materiał ociepleniowy nachodził na ramy okienne. Powinien zostać wykonany nie tylko ciepły montaż okien i drzwi, ale również zastosowany system tzw. ciepłych parapetów.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: