Ciepłe parapety pozwalają zwiększyć efektywność systemu związanego z warstwowym montażem okien, którego celem jest ograniczenie występowania mostków termicznych. Dzięki takim działaniom możliwe jest zmniejszenie kosztów ogrzewania danego obiektu.

Chcąc poprawić parametry energooszczędności obiektu, inwestorzy coraz częściej decydują się na zakup stolarki okiennej o niskim współczynniku przenikania ciepła. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że minimalizację występowania mostków termicznych gwarantuje tylko właściwy montaż wszystkich elementów. Profesjonalni fachowcy przeprowadzają tzw. warstwowy montaż okien, którego ważną częścią jest ciepły parapet.

Czym jest ciepły montaż okien?

Ciepły montaż okien, inaczej nazywany montażem warstwowym, polega na osadzaniu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia ścian dwuwarstwowych lub trzywarstwowych. Okna stają się w takim przypadku przedłużeniem strefy izolacyjnej. Warstwowy montaż stolarki umożliwia zabezpieczenie muru przed kumulacją wilgoci, przewiewami oraz rozwojem niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów. Dla osiągnięcia jak najwyższych parametrów izolacyjności termicznej styk pomiędzy oknem i murem musi zostać uszczelniony izolacją trójwarstwową:

  • od strony zewnętrznej izolacja ma postać materiału paroprzepuszczalnego (folii lub taśmy paroprzepuszczalnej), który stanowi zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi (głównie deszczem), a jednocześnie pozwala na przenikanie cząsteczek pary wodnej;
  • środek przestrzeni jest wypełniony materiałem termoizolacyjnym – pianką poliuretanową;
  • od strony wewnętrznej okno musi zostać zabezpieczone folią paroszczelną dla ochrony izolacji termicznej przed wilgocią napływającą z wnętrza pomieszczeń.

Czym jest ciepły parapet?

System warstwowego montażu okien coraz częściej wiąże się z instalacją specjalnego profilu podokiennego – ciepłego parapetu. Rozwiązanie to zapewnia optymalne połączenie stolarki okiennej ze ścianą oraz pozwala ograniczyć ryzyko powstawania mostków termicznych w pustych szczelinach powstałych po klinach montażowych. Bardzo ważne jest to, że ciepły parapet musi być dopasowany do konkretnego profilu okna. Kwestia ta nie sprawia jednak większych problemów, ponieważ tego rodzaju profile podokienne mają postać kształtek z polistyrenu ekstrudowanego XPS (opcja droższa) lub polistyrenu ekspandowanego EPS (opcja tańsza). Elementy te nie sprawiają problemów w obróbce – docina się je za pomocą noża technicznego. Wymiary poszczególnych kształtek na ciepły parapet różnią się pod względem szerokości i wysokości. Długość większości z nich wynosi 1 m.

Profile podokienne mogą zostać użyte do osadzenia każdego typu okien: drewnianych, plastikowych i aluminiowych. Montaż warstwowy pozwala na zabezpieczenie połączenia okna i muru oraz zabezpieczenie ewentualnych nieciągłości w zasadniczej warstwie termoizolacji.

Jak wygląda montaż ciepłych parapetów?

Kształtki podokienne przykleja się do wypoziomowanej i wyrównanej płaszczyzny otworu okiennego z użyciem kleju do styropianu. Ich wnętrze wypełnia się pianką poliuretanową lub odpowiednim rodzajem silikonu. Po wyschnięciu mas ramę okna nakłada się na profil i dociska tak, aby elementy spasowały się ze sobą. Ostatnim krokiem jest ponowne sprawdzenie poziomu.

Ciepłe parapety mogą być również mocowane do podłoża za pomocą piany pistoletowej służącej do klejenia płyt ze styropianu. Należy jednak pamiętać, że musi być to piana niskoprężna. Bardzo ważną kwestią jest także jej odpowiednio gęste rozprowadzenie (po zamontowaniu kształtki w przestrzeni pomiędzy podłożem a profilem nie mogą występować pustki powietrzne). Miejscami najbardziej newralgicznymi są strefy o szerokości około 20 cm pod ramą okienną i słupkami okna.

W sytuacji, gdy parapety zewnętrzne mają być montowane na podokiennikach w późniejszym terminie, konieczne jest ich zabezpieczenie przed niszczącym działaniem promieniowania słonecznego. Elementy należy pomalować preparatem do gruntowania wykorzystywanym pod tynki lub użyć rozwodnionego kleju do styropianu lub siatki elewacyjnej.

Ciepły parapet – czy warto się na niego zdecydować?

Dzięki zastosowaniu ciepłych parapetów możliwa jest eliminacja mostków termicznych oraz wykraplania się cząsteczek pary wodnej. Użycie systemów warstwowych ułatwia i przyspiesza prace związane z montażem stolarki okiennej. Kształtki mogą stanowić podparcie zarówno dla parapetów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które stają się w większym stopniu odporne na obciążenia oraz można je w łatwy sposób wypoziomować. Zamontowanie okien w ciepłym systemie pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem oraz poprawę mikroklimatu panującego w poszczególnych pomieszczeniach.

Warstwowy montaż okien powinien być realizowany przez wykwalifikowanych specjalistów. Błędy popełnione podczas poszczególnych etapów prac mogą skutkować między innymi rozwojem mikroorganizmów i spleśnieniem stolarki. Przyjęło się, że cena ciepłego parapetu jest około dwukrotnie wyższa od standardowego.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: