Dach mansardowy charakteryzują dwie płaszczyzny różniące się kątem nachylenia. Z tego względu konstrukcję taką często określa się mianem dachu łamanego dwukondygnacyjnego.

Dach mansardowy jest ciekawym rozwiązaniem architektonicznym, którego konstrukcja umożliwia większy zakres wykorzystania powierzchni użytkowej na poddaszu. Dach mansardowy może być dwuspadowy lub czterospadowy.

Czym jest dach mansardowy?

Dach mansardowy jest konstrukcją o połaciach łamanych, której górne płaszczyzny charakteryzują się mniejszym kątem nachylenia do podłoża niż dolne połacie. Zastosowanie tego typu dachu zwiększa możliwości użytkowo-aranżacyjne na poddaszu obiektu, ponieważ nie powoduje on zmniejszenia wysokości przestrzeni. Konstrukcja mansardowa wymaga jednak szczególnie dużej staranności w wykonywaniu poszczególnych etapów prac. Miejsca załamań pomiędzy płaszczyznami dachu stanowią potencjalne mostki termiczne, które bezpośrednio wpływają na wychładzanie się pomieszczeń. Strefa ta może również stanowić drogę do przenikania deszczu i śniegu. W związku z tym szczególną uwagę należy poświęcić kwestiom związanym z ułożeniem warstw izolacyjnych, a także na prawidłową obróbkę zewnętrznych elementów poszycia nad załamaniami.

Dach mansardowy – konstrukcja

Przekroje i rozstaw elementów konstrukcyjnych dachu mansardowego są zawarte w projekcie budynku. Konstruktorzy dobierają również rodzaj połączeń ciesielskich oraz łączników mechanicznych niezbędnych do połączenia poszczególnych części dachu. Popularnym rozwiązaniem konstrukcyjnym w tego typu dachu jest wsparcie górnych i dolnych belek krokwiowych na jednej belce płatwiowej. W projektach można znaleźć różne opcje połączenia dolnych i górnych krokwi. Popularne jest ustawianie ich doczołowo i wzmacnianie za pomocą nakładek lub płytek perforowanych. Zdarza się, że elementy trzeba odpowiednio dociąć i wykonać połączenie ciesielskie wzmocnione gwoździami. Jeśli zaprojektowano ułożenie krokwi w sposób sąsiadujący, konieczne jest wzmocnienie połączenia bocznego za pomocą kołków lub kątowników.

Ocieplenie dachu mansardowego wykonuje się w sposób tradycyjny poprzez umieszczenie wełny lub styropianu między belkami krokwiowymi. W przypadku zastosowania wełny konieczne jest ułożenie paroizolacji od wewnętrznej strony budynku. Na krokwiach, w zależności od planowanego materiału poszycia, układane jest pełne deskowanie lub folia wstępnego krycia. Podczas realizowania tego etapu prac bardzo ważne jest dokładne pokrycie miejsca przełamania. Najbezpieczniej jest ułożyć dwie warstwy folii – jedną przechodzącą z dolnej połaci, a drugą z górnej (część z wyższej połaci powinna być nałożona na tę z dolnej). Dodatkowym zabezpieczeniem newralgicznego styku jest obróbka blacharska, której górna część znajduje się pod poszyciem górnej połaci, zaś dolna pod elementami przykrycia niższej płaszczyzny.

Najbardziej efektownym materiałem na poszycie dachu mansardowego jest dachówka ceramiczna lub cementowa. Możliwe jest dostosowanie poszczególnych elementów do kąta rozwarcia między połaciami. Niestety rozwiązanie to jest dość drogie. Popularnym rozwiązaniem jest wykonanie w miejscu styku dokładnej obróbki blacharskiej, a następnie zasłonięcie jej poprzez odpowiednie wysunięcie dachówek.

Dachy mansardowe często są przykrywane blachą, która z pewnością nie generuje tak wysokich kosztów, jak dachówka typu ciężkiego.

Jeszcze łatwiej i taniej jest pokryć dach mansardowy dachówką bitumiczną (zwaną też gontem bitumicznym). Stosując takie rozwiązanie, można w łatwy sposób dodatkowo zabezpieczyć linię pomiędzy połaciami. Wystarczy bowiem przykleić dodatkowe pasmo papy. Pokrycia bitumiczne wymagają jednak wykonania pełnego deskowania na belkach krokwiowych.

Zalety i wady dachów mansardowych

Dachy mansardowe są cenione za ciekawą i bardzo estetyczną bryłę. Przy zastosowaniu tego typu więźby możliwe jest funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni na poddaszu. W dolnych płaszczyznach dachu można zamontować typowe okna fasadowe. Niewielki kąt nachylenia tej części konstrukcji pozwala na uniknięcie skosów ograniczających przestrzeń użytkową. Ma to również ogromny wpływ na swobodę poruszania się po tej kondygnacji.

Podstawową wadę dachu mansardowego stanowi wysoka cena, która jest znacznie wyższa w porównaniu do innych typów więźb. Na ostateczne koszty mają wpływ przede wszystkim dodatkowe rozwiązania, konieczne w celu zapewnienia szczelności w newralgicznych miejscach. Przekłada się to na większy stopień skomplikowania prac oraz większą liczbę niezbędnych czynności, które muszą wykonać cieśle i dekarze. Dla niektórych ekip problematyczne może okazać się już samo wykonanie nietypowego szkieletu. Z tych powodów wynajęcie fachowców specjalizujących się w dachach mansardowych może generować wyższe koszty ze względu na stosunkowo niewielką konkurencję.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: