Chudy beton to mieszanka o niskich parametrach wytrzymałościowych, której klasa zazwyczaj nie przekracza C 12/15. Warstwa chudziaka stabilizuje podłoże gruntowe pod najniższymi częściami budynków i chroni niestwardniały beton konstrukcyjny przed wymieszaniem z gruntem oraz utratą zbyt dużej ilości wilgoci.

W budownictwie jednorodzinnym beton chudy stosuje się najczęściej pod ławami fundamentowymi i posadzką na gruncie. Mieszankę cementową tego typu można zakupić w workach i rozrobić we własnym zakresie lub zamówić w profesjonalnym węźle betoniarskim. Oba rozwiązania cechuje niska cena.

Co to jest chudy beton?

Określenie „chudy beton” oznacza mieszankę betonową, której wytrzymałość na ściskanie nie przekracza 15 MPa. Niewielkie parametry wytrzymałościowe wykluczają możliwość zastosowania chudziaka jako materiału na elementy nośne. Beton niskiej klasy może być natomiast użyty jako warstwa wyrównawczo-podkładowa stabilizująca podłoże pod obiektem budowlanym oraz zabezpieczająca mieszanki betonowe konstrukcyjne przed mieszaniem się z cząstkami gruntu, co wiąże się z obniżeniem ich parametrów wytrzymałościowych oraz wpływa niekorzystnie na trwałość prętów zbrojeniowych. Bezpośredni kontakt z podłożem może także powodować odsączanie wody z mieszanki konstrukcyjnej, które prowadzi do powstania rys skurczowych i zmniejszenia nośności stwardniałego materiału.

Oprócz budownictwa mieszkalnego chudziak jest wykorzystywany również w trakcie wznoszenia obiektów przemysłowych (przy wykonywaniu posadzek przemysłowych) oraz w sektorze drogowym (jako podbudowa pod warstwy nawierzchniowe ciągów komunikacyjnych).

Chudy beton jest oferowany przez producentów jako sypka mieszanka cementu w workach do rozrobienia z wodą oraz dodatkiem piasku (kruszywa drobnego) i żwiru (kruszywa grubego), która po przygotowaniu może być wykorzystana także przy wykonywaniu drobnych napraw o znaczeniu niekonstrukcyjnym. Do wyprodukowania mieszanki bezpośrednio na placu budowy niezbędna jest betoniarka. Większe ilości chudziaka można zamówić w wytwórniach betoniarskich. Oba rozwiązania charakteryzuje stosunkowo niska cena ‒ koszt metra sześciennego chudego betonu zwykle nie przekracza 150 zł. Należy pamiętać, że samodzielne przygotowanie mieszanki wiąże się z kosztami robocizny, natomiast dostawa produktu z węzła przemysłowego wymaga opłacenia kosztów transportu. Dobór najbardziej opłacalnej technologii produkcji zależy więc od ilości potrzebnego chudego betonu oraz odległości miejsca budowy od najbliższej wytwórni.

Chudy beton pod fundamenty

Chudy beton jest stosowany pod różne typy fundamentów. Warstwę podkładowo-wyrównawczą wylewa się pod stopy fundamentowe, ławy i płyty. Zastosowanie chudziaka na podłożu gruntowym jest szczególnie korzystne w przypadku konieczności wykonania izolacji ciężkiej przeciwwodnej fundamentów z mat bentonitowych, które w takiej sytuacji mocuje się do warstwy betonu podkładowego.

Chudy beton pod tradycyjne fundamenty zazwyczaj nie wymaga żadnej formy zbrojenia. Należy pamiętać, że dla ułatwienia prac wykonawczych związanych ze wznoszeniem najniższych części budynku powierzchnia podkładu po wylaniu powinna zostać wygładzona. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie odpowiedniej i jednakowej grubości otuliny fundamentów.

Chudy beton bardzo często stosuje się jako fundament pod krawężniki podczas wykonywania nawierzchni z różnego rodzaju elementów kostki brukowej, betonowej i granitowej. W takim przypadku chudziak układany jest w wykopie o szerokości odpowiadającej szerokości obrzeża powiększonej z obu stron o około 10 cm. Betony podkładowe pod krawężniki mają najczęściej formę półsuchą o małej zawartości wody, w związku z czym podczas wykonywania fundamentu należy szczególnie zadbać o pielęgnację zabezpieczającą przed utratą wody. W tym celu powierzchnię podkładu najczęściej przykrywa się folią budowlaną lub specjalną plandeką.

Chudy beton pod posadzkę na gruncie

Układanie warstw podłogi na gruncie należy rozpocząć od właściwego zagęszczenia podbudowy. Znaczna powierzchnia posadzki stykającej się z gruntem jest szczególnie narażona na zjawisko nierównomiernego osiadania podłoża pod obiektem, co najczęściej wiąże się z powstawaniem zarysowań i pękaniem podkładu oraz części konstrukcyjnych budynku (ścian, płyt). Często praktykowanym rozwiązaniem zapobiegającym powstawaniu pęknięć jest wykonywanie zbrojonego chudego betonu. W takim przypadku zaleca się stosowanie dwóch siatek zbrojeniowych układanych dołem i górą oraz zwiększenie klasy wytrzymałości mieszanki. Pręty zbrojeniowe umieszcza się także w warstwie właściwego podkładu podłogowego znajdującego się na izolacji chroniącej budynek przed wilgocią.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: