Beton izolacyjny to wyrób budowlany, który może jednocześnie pełnić funkcję materiału konstrukcyjnego oraz izolacyjnego. Do najczęściej stosowanych odmian mieszanek betonowych o takich właściwościach należy pianobeton.

Beton izolacyjny w budownictwie jednorodzinnym najczęściej jest stosowany jako podkład pod warstwy podłogowe. Dzięki jego użyciu można pominąć układanie wełny lub styropianu.

Czym jest beton izolacyjny?

Beton izolacyjny najczęściej ma formę pianobetonu w postaci mieszanki zaczynu lub zaprawy cementowej z pianą techniczną. Wyrób tego typu w stanie przed związaniem cechuje się plastycznością lub płynnością oraz ma zdolność do samopoziomowania. Beton izolacyjny może być wytwarzany bezpośrednio na placu budowy z wykorzystaniem urządzeń o działaniu spieniająco-pompującym lub produkowany w profesjonalnych betoniarniach i dostarczany na budowę w formie gotowej do wbudowania. Mieszanka pianobetonu przygotowywana w wytwórniach betonu podlega dokładnej kontroli cech jakościowych dotyczących zarówno składników wsadowych, jak i gotowego produktu, co wpływa na poprawę parametrów wytrzymałościowo-użytkowych.

Do charakterystycznych cech betonu izolacyjnego pod postacią pianobetonu należą:

  • obniżona gęstość (a co za tym idzie ciężar) w odniesieniu do mieszanek tradycyjnych, co umożliwia odciążenie innych elementów konstrukcyjnych;
  • znaczne parametry izolacyjności termicznej wpływające na zwiększenie poziomu oszczędności energii;
  • wysoka odporność na działanie ognia;
  • znaczna wytrzymałość na siły ściskające;
  • plastyczna lub płynna konsystencja, która znacząco ułatwia i przyspiesza procesy związane z wbudowaniem mieszanki.

Jakie zastosowanie ma beton izolacyjny?

Beton izolacyjny w sektorze budownictwa jednorodzinnego zazwyczaj jest stosowany jako podkład pod warstwy posadzkowe, szczególnie w przypadku podłóg układanych bezpośrednio na podłożu gruntowym. W związku z występowaniem ścisłego kontaktu tej przegrody poziomej z zimnym gruntem, podczas projektowania i realizacji robót związanych z jej wykonaniem jednym z głównych celów jest ograniczenie potencjalnych strat ciepła z obiektu budowlanego. Dzięki zastosowaniu betonu izolacyjnego możliwe jest pominięcie warstwy styropianu lub wełny mineralnej, co wpływa na zmniejszenie grubości całej posadzki, a jednocześnie nie pogarsza parametrów izolacyjności termicznej przegrody.

Beton izolacyjny w postaci pianobetonu jest także polecany do stosowania w przypadku stropów o organicznej nośności. Dzięki stosunkowo niskiemu ciężarowi mieszanka izolacyjna w formie nadlewki nie zwiększa znacząco obciążeń, a jednocześnie usztywnia całą konstrukcję, poprawiając jej parametry wytrzymałościowe i użytkowe.

Mieszanka pianobetonowa jest również często stosowana przy wyrównywaniu powierzchni żelbetowych dachów płaskich o niewentylowanym układzie warstw oraz wypełnianiu pustek podczas prac remontowych nad stropodachami wentylowanymi. Dzięki zastosowaniu odpowiednich domieszek zapewniających właściwą konsystencję beton izolacyjny można wykorzystać do kształtowania warstw spadkowych na balkonach i tarasach. Pianobeton nadaje się także do wypełniania przestrzeni pomiędzy belkami nośnymi w stropie drewnianym. W takim przypadku przegroda pozioma z drewna zyskuje dodatkową ochronę przeciwpożarową. Beton o dużej porowatości w formie półpłynnej może być również użyty do wykonania konstrukcji posadowienia budynku, szczególnie w przypadku występowania podłoża torfowego z wysokim poziomem zwierciadła wód gruntowych. Zastosowanie mieszanki betonu izolacyjnego eliminuje w takiej sytuacji konieczność przeprowadzenia wymiany gruntu. Pianobeton można również wylewać bezpośrednio do wykopu jako warstwę chroniącą przyszłe fundamenty przed stratami ciepła.

Jakie są pozostałe rodzaje betonu izolacyjnego?

Alternatywą dla najbardziej popularnego rodzaju betonu izolacyjnego - pianobetonu - jest styrobeton. W stwardniałej mieszance drugiego typu zamiast pustych przestrzeni powietrznych znajdują się kulki styropianowe (z polistyrenu poddanego spienianiu). Styrobeton, podobnie jak pianobeton, może być wykonywany bezpośrednio na placu budowy. Podczas produkcji mieszanki do zaprawy dozowane są cząsteczki tworzywa styropianowego. Przy wytwarzaniu betonu polistyrenowego wykorzystuje się specjalne urządzenia umożliwiające jednorodne rozprowadzenie wypełniacza w mieszance. W porównaniu z pianobetonem styrobeton cechuje się mniejszym ciężarem właściwym. W związku z tym materiał ten jest stosowany głównie jako warstwa izolacyjna, wykończeniowa lub wypełniająca. Z uwagi na niewielką gęstość styrobeton nie powinien być stosowany jako bezpośredni podkład pod warstwy konstrukcyjno-wykończeniowe podłóg. Materiału tego można natomiast użyć jako warstwy wyrównawczej pod wylewki podłogowe.

Sprawdź firmy w wybranych województwach:

a także w wybranych miastach: