Budowa

mężczyzna montuje stalową kotwę w czerwonej cegle przy pomocy kątownika