Dla firm budowlanych

Dla firm budowlanych

Rachunek za usługi budowlane - jak wystawić?

Wykonując usługi budowlane dla klienta, jesteśmy zobowiązani do wystawienia faktury za konkretną pracę. Przedsiębiorca po wykonaniu każdej usługi ma obowiązek wystawienia faktury. Jest to tzw. rachunek za usługi budowlane. Będzie on dowodem wywiązania się z umowy zleceniobiorcy i wykonania usługi, a także potwierdzeniem prawnym dla zleceniodawcy.

Rachunek za usługi budowlane - jak wystawić