Zniżki na materiały budowlane

Zniżki na materiały budowlane

Artykuły

Jakie informacje są prezentowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przyjmowany na terenie danej gminy w formie uchwały.

#10635.jpg