Artykuły

Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym – procedura i przykłady

Podczas budowy domu często zdarza się, że chcemy jakieś roboty wykonać inaczej niż przewiduje zatwierdzony projekt. Takie zmiany w projekcie budowlanym wykonywane już po uzyskaniu pozwolenia na budowę są nazywane odstąpieniem od tego projektu. Sprawdźmy, na czym polega to odstępstwo i jakich formalności wymaga.