Zniżki na materiały budowlane

Zniżki na materiały budowlane

Artykuły

Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym – procedura i przykłady

Podczas budowy domu często zdarza się, że chcemy jakieś roboty wykonać inaczej niż przewiduje zatwierdzony projekt. Takie zmiany w projekcie budowlanym wykonywane już po uzyskaniu pozwolenia na budowę są nazywane odstąpieniem od tego projektu. Sprawdźmy, na czym polega to odstępstwo i jakich formalności wymaga.

Jak zgłosić budowę domu bez pozwolenia.jpg

Budowa domu na zgłoszenie

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest dopełnienie niezbędnych formalności. Aktualnie obowiązują dwa tryby uzyskiwania zgody na prowadzenie robót ...